La finele anului 2013, Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor al RM a efectuat o inspectare financiară tematică la primăria satului Colonița. Perioada verificată a fost 01.01.2011-30.11.2013. În cadrul inspectării financiare complexe au fost depistate multiple abateri de la actele normative în vigoare.

Pentru nerespectarea disciplinei financiare, pe numele primarului Zaporojan Angela a fost întocmit un proces verbal cu privire la contravenție, pe art. 295 alin (1) și 298 alin (4), iar pe numele contabilului-șef, pe art. 295 alin. (1) Cod contravențional.

Prescripția de trei pagini a fost expediată primarului satului Zaporojan Angela, Consiliului Sătesc Colonița, precum și altor instituții ale Administrației Publice Centrale.

Nu cunoaștem dacă primăria Colonița a întreprins careva măsuri în vederea lichidării încălcărilor relevate.

PRESCRIPȚIE cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la primăria satului Colonița, perioada 2011-2013:

Download (PDF, 2.72MB)

contab