Primăria Colonița nu dispune de documente publice – situația social-economică a satului Colonița pentru anii 2010 și 2011. Acesta a fost răspunsul primarului Zaporojan Angela la solicitarea www.colonita.eu de a prezenta aceste documente pentru anii 2010-2012.

Amintim că ultima dată, acest document elaborat și prezentat de către primăria Colonița reflecta situația pentru anul 2007: Raport privind situația social-economică pentru anul 2007. Documentul conținea rubricile: informații despre agenții economici din teritoriu, lucrul cu petițiile, protecția socială a populației, amenajarea și salubrizarea teritoriului, deservirea medicală a populației, REGIMUL FUNCIAR, PERCEPEREA FISCALĂ.

După o absență de patru ani, acest document urma a fi prezentat la ședința Consiliului Sătesc Colonița din 28 martie 2013.

Menționăm că articolul 29, litera o), din Legea privind administrația publică locală prevede: primarul prezintă consiliului local, anual și ori de câte ori este necesar, rapoarte cu privire la situația social-economică a satului.

15-2013_lipsa_doc_publice