anuldecLa un an și patru luni după aprobare, două decizii votate în ședința Consiliului Sătesc Colonița din 20 mai 2011 (vezi video), și anume decizia nr. 5/5 „cu privire la modificarea suprafețelor terenurilor proprietate Publică Locală” și decizia nr. 5/7 „cu privire la stabilirea suprafețelor de teren aferent bunurilor imobile (agricole) atribuite la cota valorică” au fost anulate parțial de către instanța de judecată. Întâmplător sau nu, după aprobare, doar aceste două decizii NU au fost plasate pe panoul informativ din incinta primăriei pentru a fi accesibile publicului (vezi deciziile incomplete ale ședinței din 20 mai 2011).

În anul 2012, Judecătoria Ciocana a anulat o altă decizie a CS Colonia prin care s-a aprobat „vânzarea-cumpărarea terenului aferent construcției agricole, cod cadastral 0149101240, cu suprafața de 1,8332 ha, mod folosință agricol”. Este terenul pe care a fost amplasată fosta prisacă (pciolka) a colhozului din Colonița.

Instanța a anulat o decizie a CS Colonița privind vânzarea unui teren de 1,8332 ha, 26 august 2013

Pe scurt cum au evoluat lucrurile în cazul celor două decizii din anul 2011: în baza prevederilor legale, Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat, a constatat ilegalitatea acelor decizii. Consiliul Sătesc a fost informat prin notificarea și i-a fost solicitat modificarea/abrogarea deciziilor respective. Primăria Colonița a răspuns Oficiului: consideră inoportun modificarea/abrogarea actelor normative vizate. A urmat cererea de chemare în judecată și dosarul propriu zis. Reprezentantul în instanță a Consiliului Sătesc Colonița Braghiș Vasile, a invocat că „cererile în contencios administrativ înaintate de reclamant nu sunt întemeiate, deciziile au fost aprobate cu respectarea legislației în vigoare și nu există temeiuri pentru anulare deoarece stabilirea suprafețelor terenurilor aferente unor construcții atribuite la cota valorică s-a efectuat la solicitarea posesorilor de bunuri imobile și formarea bunurilor imobile noi s-au format cu concursul acestor persoane și cu acordul lor”.

Download (PDF, 742KB)