După o pauză de aproape jumătate de an, portalul www.colonita.eu pune la dispoziția colonițenilor materiale video de la ședința Consiliului Sătesc Colonița desfășurată în data de 12.12.2013. Din cauza NEINFORMĂRII din partea Administrației Publice Locale Colonița a datelor desfășurării ședințelor din perioada iunie-decembrie, echipa noastră nu a filmat adunările respective. Nici deciziile aprobate la acele ședințe NU AU FOST făcute publice de către APL Colonița.

CSC_dec13

La 12 decembrie 2013 a avut loc Ședința extraordinară a Consiliului Sătesc Colonița. Ședința a durat peste 2 ore, timp în care s-au discutat 14 chestiuni. La ședință au fost prezenți 8 consilieri  din 13 aleși, absenți fiind 5 consilieri: Caraman Ana, Ghimp Lidia, Iarmenco Maria, Ursu Grigore, Bîzgu Ion. Președintele ședinței a fost ales Lupu Anatolie. Inițial pe ordinea de zi au fost incluse 13 chestiuni, iar pe lângă acestea a mai fost introdusă 1 chestiune propusă de către Zaporojan Angela.

În cadrul ședinței date au fost prezentate două note informative privind proiectul viitorului complex sportiv și a unei cereri de chemare în judecată a Consiliului Sătesc Colonița.

Amintim că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la acestea.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 12 decembrie 2013, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat, pentru a putea vizualiza ușor chestiunile care vă interesează.

ORDINEA DE ZI:

Nr.ChestiuneaRaportorulVIDEO
1Cu privire la aprobarea bugetului s. Colonița pentru anul 2014 în prima lecturăGlijin O.0:09:20
2Cu privire la operațiunea de modificări în partea venituri și cheltuieli a bugetului s. Colonița pentru anul 2013Glijin O.0:52:55
3Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. ColonițaGlijin O.0:57:30
4Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit al analizatorului biochimic Centrului de Sănătate Publică s. ColonițaGlijin O.1:00:00
5Cu privire la ridicarea mandatului de consilier înainte de termenOleacu C.1:01:00
6Cu privire la modificarea planului geometric al sectorului cu număr cadastral 0149206375 (ferma)Braghiș V.1:10:50
7Cu privire la cererea SRL „Petrea Grup” și „Felinada Prim” privind vânzarea-cumpărarea terenurilor cu numerele cadastrale 0149101227 și 0149100228Braghiș V.1:13:30
8Cu privire la cererea cet. Modîrca Raisa privind vânzarea-cumpărarea terenului adiacent sectorului 01491010103 din Î.P. „Valea Mestecenilor”Braghiș V.1:16:15
9Cu privire la cererea SRL „Vion Petrol Grup” privind vânzarea-cumpărarea terenului cu numărul cadastral 01492060368 – teren adiacent construcției 01492060368.01;02;03 (fosta cazangerie)Braghiș V.1:18:50
10Cu privire la aprobarea actului de inventariere a imobilelor-clădirilor liceului teoretic „Gh. Ghimpu”Braghiș V.1:43:00
11Cu privire la aprobarea unei scheme de amplasare a gheretelor pe traseul Chișinău-Tohatin și Tohatin-ColonițaVeșliu V.0:32:00
12Cu privire la examinarea cererilor cet. Scurtu Victor și Cuțarov Ana privind modificarea planului geometric al sectorului cu numărul cadastral 01491090013 din str. Ștefan cel Mare nr. 27 și transmiterea în proprietate a surplusului de terenBraghiș V.1:45:00
13Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Consiliului Sătesc ColonițaZaporojan A.1:48:00
Subiecte adăugate pe ordinea de zi
14Cu privire la scutirea de plată părinților pentru întreținerea copiilor la grădinițăGlijin O.0:59:05
Note informative
Proiectul complexului sportiv din ColonițaMazîlu I.0:38:45
Cererea de chemare în judecată a Consiliului Sătesc ColonițaBraghiș V.1:49:55
Discuții
Situația imobilului nefinisat Grădiniță de copiiBraghiș V.1:55:00
Sărbătorile de anul nou, urătură din partea aleșilor localiZaporojan A.1:57:20
Presurarea antiderapant pe drumurile din satCheptene I.1:59:15
Examinarea Planului Urbanistic General al SatuluiBraghiș V.1:59:45
Procurarea unui tractor nou pentru serviciul salubrizareOglindă I.2:02:40

[youtube]lUJGAoSR7G0[/youtube]

CSC_dec13