Locuitorii satului Colonița, utilizatori ai serviciului de internet oferit de compania Moldtelecom, vor fi conectați la rețeaua de fibră optică în a doua jumătate a anului curent. Compania Moldtelecom a reacționat pozitiv la sesizarea unui grup de locuitori ai satului Colonița, sesizare on-line inițiată de pagina web www.colonita.com la mijlocul lunii martie curent. Peste 30 de clienți cu domiciliul în Colonița au susținut inițiativa dată, iar în data de 26 aprilie curent a fost depusă o cerere oficială către compania Moldtelecom.
În răspunsul oficial la solicitare se menționează că pentru anul 2012 nu a fost planificată construcția rețelelor de telecomunicație prin fibra optică în satul Colonița, dar în semestrul al II-lea al anului curent va fi examinată posibilitatea alocării investițiilor necesare.
În cadrul discuțiilor cu reprezentanta companiei, dna. Nichiforeac am fost informați despre faptul aprobării deja de către conducerea companiei a alocării banilor necesari. Lucrările propriu zise urmează a fi începute în a doua jumătate a anului.
Pagina web www.colonita.com va expedia o scrisoare în care va solicita grăbirea lucrărilor și va recomanda lansarea publică a serviciului de telecomunicație prin prin fibra optică în cadrul sărbătorii hramului satului Colonița (21 septembrie).