Administratorii portalului informativ – COLONIȚA au ca scop susținerea politicilor ce au ca finalitate creșterea nivelului bunăstării locale în plan economic, social, cultural, etc.
Pentru a atinge aceste obiective e nevoie de o Administrație Publică Locală (APL) cît mai democratică, mai transparentă, mai eficientă, cu metode de lucru și reguli simplificate, capabilă să acționeze mai bine în domenii de prioritate majoră. Pe de altă parte aceste obiective pot fi atinse doar în cadrul unui dialog permanent între APL Colonița și cetățenii satului, prin ceea ce numim democrație participativă.

Instrumentul cel mai eficient în acest sens, capabil să contribuie efectiv la dezvoltarea acestei interacțiuni, este portalului informativ al comunității. El oferă o platformă imparțială pentru toate părțile cointeresate de bunăstarea satului.
Iată de ce, administratorii portalului informativ Colonița vin cu propunerea de utilizare de către APL a satului Colonița (consilierii locali, secretarul consiliului local, primăria Colonița în persoana primarului) a instrumentului de comunicare directă cu locuitorii satului prin intermediul portalului informativ Colonița. Acest lucru prespune crearea conturilor personalizate pentru consilierii locali, secretarul consiliului, primarul localității și postarea individuală de către dumnealor pe portalul localității a informațiilor de interes public, a proiectelor personale, a rapoartelor de activitate și a altor activități ce influientează calitatea vieții cetățenilor satului. Pentru obținerea datelor de acces la portalul informativ Colonița, reprezentanții APL sunt rugați să contacteze administratorii la adresa mircea@colonita.eu sau valeriu@colonita.eu.

În cazul realizării cu succes a initiativei date va fi posibilă o cooperarea constructivă, coerentă și permanentă între autoritățile locale și cetățeni, lucru ce ar asigura randamentul maxim al inițiativelor locale. Iar calitatea acestei cooperări îi poate oferi numai o valoarea adaugată nivelui de informare, atat a cetatenilor despre activitatile APL, cât si invers, pentru ca APL sa poata identifica directiile prioritare de dezvoltare ce ar exprima exact necesitățile cetățenilor. Avem nevoie de o Coloniță dezvoltată organic, unde drepturile, valorile, libertățile, solidaritatea și siguranța să fie la ele acasă.