În urma colaborării mai strinse cu noua administrație publică a satului Colonița, a fost făcut primul pas spre asigurarea transparenței în procesul decizional. Acest lucru presupune ca toate proiectele de decizie ale consiliului să fie plasate pe pagina web www.colonita.eu cu 5 zile pînă la data ședinței consiliului (3 zile în cazul ședințelor extraordinare). În cazul documentelor importante și cu impact social, proiectele acestora vor fi plasate pe pagina web din timp și vor fi supuse dezbaterilor publice.

“Prima rîndunică” a experienței transparenței în procesul decizional, adică proiectele de decizie ale Consiliului Sătesc Colonița planificate a fi aprobate în data de 4 august 2011 pot fi descărcate aici.

Menționăm că propunerea dată a fost înaintată către noua componență a Consiliului Sătesc Colonița de către grupul de inițiativă ce au creat și administrează portalul web www.colonita.eu.