În data de 22 august 2017, în incinta primăriei Colonița a avut loc deschiderea ofertelor Achiziției Publice prin Cererea ofertelor de prețuri nr. 17/02692 – Reparația străzilor locale s. Colonița. Anunțul despre procedura dată a fost plasat pe pagina web oficială a primăriei Colonița în data de 9 august 2017.

Descarcă Invitația și Caietul de Sarcini.

Invitații de participare au fost expediate către cinci agenți economici. Dosare de participare au fost depuse trei:

1. S.R.L. „Inlimar Prim”, cu oferta de 404 118,99 lei inclusiv TVA. Fondator: Cepoi Petru. Conducător: Cepoi Liudmila.
2. S.A. „Edilitate”, cu oferta de 394 950 lei inclusiv TVA. Conducător: Gorbunov Anatoli.
3. S.R.L. „Andig Trans”, cu oferta 419 723,26 lei inclusiv TVA. Fondator: S.C. Andig Grup S.R.L . Conducător: Vîrlan Zinaida.

La ședința dată a fost prezenți reprezentanții ai S.A. „Edilitate” și S.R.L. „Andig Trans” care au discutat foarte prietenește.

Procesul Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor a fost plasat pe pagina web oficială a primăriei Colonița în data de 22 august 2017.

Video integral al procedurii de deschidere a ofertelor: