Raportul privind executarea bugetului satului Colonița pentru primele 6 luni ale anului 2012 a fost prezentat cu întârziere, necalitativ și fără nota explicativă – acesta a fost răspunsul Direcției Generale Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău la solicitarea unui locuitor al satului.

La începutul lunii august curent, a fost expediată o scrisoare către primarul general de Chișinău (Nr. C-4362/3/13 din 03.08.2012) în care se solicita Notele Explicative la Raportele privind executarea bugetului satului Colonița pentru trimestrul I și II din anul curent. Direcția Generală Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău a dat un răspuns evaziv, actele solicitate nefiind prezentate (Nr. 47/04/1-7/313-C din 20.08.2012). Prin răspunsul la solicitarea repetată (Nr. C-4362/3/13 din 30.08.2012), ni s-a comunicat că prezentarea raportului pentru trimestrul I, 2012 a fost abrogată, iar Raportul privind executarea bugetului satului Colonița pentru trimestrul II, 2012 a fost prezentat cu întârziere, necalitativ și fără nota explicativă (Nr. 47/06-8/335-C din 24.09.2012).

Menționăm că termenele de prezentare a rapoartelor financiare trimestriale este data de 15 a lunii următoare.

Conform Standardului Național de Contabilitate 5, “Prezentarea rapoartelor financiare”, nota explicativă la rapoartele financiare ale întreprinderii trebuie să cuprindă descrierea generală sau o analiză mai detaliată a sumelor reflectate în bilanțul contabil, raportul privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul mijloacelor bănești, raportul privind circulația capitalului propriu, precum și informații suplimentare care prezintă valoare pentru utilizatorii rapoartelor financiare.

no images were found