Documentele publice ale primăriei Colonița ramân în continuare dosite prin sertarele funcționarilor. Obținerea unui document public este o procedură lungă și obositoare, mai ales cînd este alimentată de indiferența funcționarilor. Acest lucru a mai fost dovedit o dată în plus. Merge vorba despre Notele explicative la Rapoartele privind executarea bugetului satului Colonița. Cu toate că în cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 11 iulie 2012 la care a fost prezentat raportul primarului pentru un an de activitate, A. Zaporojan s-a angajat să facă publice toate documentele aferente, acest lucru a rămas doar promisiune.

Am solicitat Rapoartele date de la ”superiorul” primarului Coloniței, de la Dorin Chirtoacă, primar general de Chișinău (Nr. C-4362/3/13 din 03.08.2012), la care Direcția Generală Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău a dat un răspuns evaziv, actele solicitate nefiind prezentate (Nr. 47/04/1-7/313-C din 20.08.2012). Prin solicitare repetată (Nr. C-4362/3/13 din 30.08.2012) a fost prezentat doar unul din documentele solicitate (Nr. 47/06-8/335-C din 24.09.2012), document care poate fi văzut mai jos.

[DOC] Notă explicativă la Raportul privind executarea bugetului satului Colonița pentru anul 2011

Partea de venituri a bugetului Primăriei s. Colonița pe anul 2011 a fost executată în sumă de 5301,4 mii lei, ponderea impozitelor și plăților de bază find de 621,2 mii lei (11,7%).
Transferurile
(subvențiile de la Primăria Chișinău – n.r.) în perioada de gestiune au fost executate în sumă de 4534,3 mii lei.
Mijloacele obținute din vânzarea, privatizarea proprietății publice (locale) au fost executate în sumă de 1643,4 mii lei.

Partea de cheltuieli a bugetului Primăriei s. Colonița a fost executat în sumă de 7179,8 mii lei sau la nivel de 89% din prevederile planului precizat – 8068,5 mii lei. Cheltuielile curente au constituit 6193,1 mii lei (86,3%). Cheltuielile de personal (achitarea salariilor – n.r.) au constituit 3721,3 mii lei sau 51,8% din totalul cheltuielilor. Pentru întreținerea autorităților executive și organelor administrative (primăria și consiliul sătesc – n.r.) au fost cheltuiți 473 mii lei sau 6,7%.

Grupa ”Învățămîntul”
Grădinița de copii – 1428,2 mii lei. Contingent de copii – 144. Costul anual al unui copil – 9,92 mii lei.
Liceul ”Gh. Ghimpu” – 3918,6 mii lei. Contingent de elevi – 440. Costul anual al unui elev – 8,9 mii lei.
Contabilitate centralizată – 81,3 mii lei.

Grupa ”Cultura, arta și acțiuni pentru tineret”
Întreținerea instituțiilor de cultură – 120,2 mii lei sau 64,2% din planul precizat. Unități de personal – Bibliotecă – 1 unitate; Casă de cultură – 4 unități.

Grupa ”Asistența socială și susținerea socială” – 214,1 mii lei sau 95,4 % din planul precizat.

Grupa ”Gospodăria comunală și gospodăria fondului de locuințe”
Amenajarea teritoriului – 223,5 mii lei,
Cheltuieli capitale – 1008,2 mii lei.

Incasarea și utilizarea mijloacelor speciale:
– venituri efective – 114,7 mii lei.
– cheltuieli efective – 154,4 mii lei.

Fonduri speciale: veniturile de casă – 75 mii lei, cheltuielile de casă – 75 mii lei.

Primăria Colonița a înregistrat datorii debitoare – 218,5 mii lei, datorii creditoare – 1167,7 mii lei. Datoria debitoare cu termenul de achitare expirat a însumat 513,3 mii lei.

Download (PDF, 10.38MB)

no images were found