În luna decembrie 2011, au fost efectuate transferuri curente de la bugetul municipal la contul Primăriei satului Colonița în sumă de 1838,3 mii lei, inclusiv la 30.12.2011 – 660,7 mii lei – acesta a fost răspunsul primarului general al Municipiului Chișinău la solicitarea unui locuitor al satului Colonița. Suma dată constituie 34,12% din veniturile planificate în bugetul satului Colonița pentru anul 2011. Peste 1,1 milioane lei au fost cheltuiți de primăria Colonița în luna decembrie, iar cei peste 600 mii lei rămași au fost repartizați ulterior de către Consiliul Sătesc Colonița în cadrul ședințelor din anul 2012.

Menționăm că bugetul satului Colonița pentru anul 2011 a prevăzut venituri în sumă de 5386,8 mii lei și cheltuieli în sumă de 5536,8 mii lei. Pentru sfera socială, care include învățămîntul, cultura și sportul și asistența socială, erau destinate 5536,8 mii lei sau 92,41% din totalul cheltuielilor.

Amintim că portalul web www.colonita.eu a scris despre capacitatea redusă a primăriei Colonița de valorificare a fondurilor bănești. Către data de 1 noiembrie 2011, primăria Colonița a valorificat doar 50% din sumele bănești planificate a fi transferate către satul Colonița din bugetul municipal (vezi materialul publicat în noiembrie 2011). Fiind întrebat ulterior despre acest lucru în cadrul unei adunări publice cu locuitorii satului (29 ianuarie 2012), primarul a declarat ca informația dată nu este adevărată [VIDEO].