În data de 22 septembrie 2016, în incinta primăriei Colonița a avut loc deschiderea ofertelor Achiziției Publice prin cererea ofertelor de prețuri nr. 1616-op/16 pentru Curățirea albei și amenajarea rîulețului din satul Colonița (etapa II). Anunțul privind desfășurarea achiziței a fost plasat pe pagina web oficială a primăriei Colonița în data de 16 septembrie 2016, data publicării materialului fiind indicată 15 septembrie.

Pentru această achiziție publică, Ogranizația Obștească „Generația Mea” a solicitat includerea reprezentantului ei în componența grupului de lucru achiziții (Demers nr. 14 din 19.09.2016). Zaporojan Angela, primarul satului Colonița, care este și președintele grupului de lucru achiziții, NU s-a conformat prevederilor legale (art. 13(2) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice) și NU A inclus reprezentantul ONG în grupul de lucru achiziții.

Patru solicitanți au procurat caietul de sarcini. Dosare de participare au fost depuse doar trei:

1. SRL „EUROGALEX PRIM”, cu oferta de 1 795 052,73 lei. Fondatori: Ciocoi Dumitru, Ciocoi Gabriela. Conducător: Ciocoi  Dumitru.
2. SRL „VALENSCOR-DESIGN”, cu oferta de 1 721 205 lei. Fondatori: Struc Corneliu. Conducător: Struc Corneliu.
3. SRL „BARZINE-CONS”, cu oferta 1 659 538,66 lei. Fondatori: Ciornei Elena. Conducător: Condurachi Cristina.

3ofertantiLa ședința dată au fost prezenți reprezentanții tuturor celor trei ofertanți. După ședință, concurenții au avut o discutie amicală în apropierea sediului primăriei (foto dreapta).

Menționăm că anterior SRL „BARZINE-CONS”, a mai avut două contracte cu primăria Colonița în sumă de aproape 7 milioane lei.

Material realizat în cadrul proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!”.

achizitie_22-09-2016