La sfîrșitul verii anului 2015, primăria Colonița a desfășurat procedura de achiziții publice Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 2832-op/15 – lucrări de proiectare a complexului sportiv și agrement din s. Colonița. Anunțul a fost publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 62 din 14 august 2015 (pag. 66).

Ședința de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 24 august 2015, ora 11:00 în incinta primăriei Colonița. Pînă la termenul limita au fost depuse 3 oferte:
1. IPS „IPROCOM”, cu oferta de 149 700 lei.
2. SRL „CONSIT PRO”, cu oferta de 222 770 lei.
3. SRL „APAST & CO”, cu oferta de 155 000 lei.

Ședința de evaluare a ofertelor a avut loc în data de 14 septembrie 2015, iar Darea de Seama a fost înregistrată la Agenția de Achiziții Publice în data de 29 septembrie. Cîștigător a fost desemnat IPS „IPROCOM”.

Menționăm faptul că din agenții economici participanți la consurs, doar la IPS „IPROCOM” genul de activitate de bază sunt: proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile. Celelalte doi agenți economici nu au menționate acest tip de activitate.

Primăria Colonița nu a făcut publică din proprie inițiativă nici o informație legată de achiziția publică dată.

Material realizat în cadrul proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!”.

Vezi mai jos următoarele acte: Caietul de Sarcini, Proces Verbal deschidere oferte, Hotărîrea de Atribuire, Darea de Seamă, Contract.

Download (PDF, 8.12MB)

Vezi ofertele depuse:

Download (PDF, 3.9MB)

teren_sport