În vara anului 2015, în febra alegerilor locale, primăria Colonița a desfășurat procedura de achiziții publice Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. nr. 1985-op/15 – iluminarea stradală din s. Colonita, mun. Chisinau, valoarea estimată fiind de 291 000 lei.  Anunțul a fost publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 43 din 9 iunie 2015 (pag. 97). Au fost înaintate invitații către 10 operatori economici.

Ședința de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 19 iunie 2015, ora 11:00 în incinta primăriei Colonița. Pînă la termenul limita au fost depuse 4 oferte (vezi mai jos OFERTELE). Au fost prezenți la ședința de deschidere reprezentanți a 3 companii.

Tuturor celor 4 ofertanți, primăria Colonița le-a solicitat justificarea ofertei anormal de scăzute. Doar un singur operator  economic a raspuns oferind explicații.

Ședința de evaluare a ofertelor a avut loc în data de 1 iulie 2015, iar Darea de Seama a fost înregistrată la Agenția de Achiziții Publice tot în data de 1 iulie. Grupul de lucru a decis adjudecarea contractului companiei SA ,,Compania Electrica”, cu oferta valorică de 260 200 lei, cu durata de executie – 20 zile.

Nouă zile mai tîrziu, Agenția de Achiziții Publice emite decizia de anulare a procedurii prin cererea ofertelor de prețuri nr. 1985-op/15 din 19.06.2016 desfășurată de primăria Colonița. Motiv a servit faptul că valoarea tuturor ofertelor este mai mică cu cel puțin 15 la sută decît valoarea estimativă a lucrărilor, calculate de către autoritatea contractantă in modul stabilit.

Menționăm că Primăria Colonița nu a făcut publică din proprie inițiativă nici o informație legată de achiziția publică dată.

Material realizat în cadrul proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!”.

Vedeți mai jos Anunțul, Caietul de Sarcini, Lista cu cantitățile de lucrări, Devizurile Locale,  Proces Verbal deschidere, Hotărîrea de Atribuire, Scrisori, Darea de Seamă, Decizie anulare Procedură.

Download (PDF, 11.58MB)

Ofertele prezentate:

Download (PDF, 7.48MB)

iluminat