În data de 22 noiembrie 2016, în incinta primăriei Colonița a avut loc deschiderea ofertelor Achiziției Publice: Licitație Publică nr. 601/16 AutoGreider pentru serviciul de salubrizare în s. Colonița.

Pentru această achiziție publică, în componența grupului de lucru a fost inclus și un reprezentant al Ogranizației Obștești „Generația Mea” – Valeriu Ciorbă.

Dosare de participare au fost depuse patru:

1. S.R.L.„AUTO-PREZENT”, cu oferta model GS 14.02 de 1 794 600 lei. Fondator: GLOBAL AUTO-TRADE GROUP PLC. Conducător: Orghetchin Vladimir.
2. SRL „ASPIR CONSTRUCT”, model Volvo PX190 cu oferta de 1 800 000 lei. Fondator: Frătescu Eduard. Conducător: Frătescu Eduard.
3. SRL „VALENSCOR-DESIGN”, model PY165 cu oferta 1 710 000 lei. Fondator: Struc Corneliu. Conducător: Struc Corneliu.
4. SRL „REGAL-RENT”, model PY160 cu oferta 1 790 000 lei. Fondator: Voloșciuc Galina. Conducător: Voloșciuc Galina.

La ședința dată au fost prezenți reprezentanții tuturor ofertanților.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Material realizat în cadrul proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!”.

lp_autogreider