„Nu este cultură, nu este viitor”, Simon Brault

O comunitate nu poate fi definită în afara proceselor de cultură, care reprezintă totalitatea valorilor materiale și spirituale create, la care ea este conectată. Se pare că acest lucru este neglijat sau ignorat în Colonița, lipsind astfel colonițenii de  șansa unei dezvoltări organice.

La ultima ședință a Consiliului Sătesc Colonița din 30 octombrie 2012 (decizia nr. 7/1) au fost distribuite „economiile financiare” de la categoria cultură, economii acumulate până la data ședinței. Astfel că peste 107 150 lei au fost „mutați” de la liniile de buget biblioteca și căminul cultural la primăria Colonița după cum urmează:
– 2 100 lei pentru procurarea contorului electric;
– 600 lei pentru achitarea serviciului de instalare a contorului electric;
– 4 050 lei pentru achitarea serviciilor de topografie a apeductului de pe strada Valea Ungurului;
– 17 800 lei pentru achitarea serviciilor de spălare a sistemelor de  încălzire din incinta liceului teoretic ”Gheorghe Ghimpu”, grădinița nr. 24 și Centrul de sănătate din satul Colonița;
– 30 000 lei pentru procurarea materialelor de construcție necesare renovării parcului din satul Colonița;
– 30 000 lei pentru amenajarea sistemului rutier din strada Răsăritului;
– 3 500 lei pentru procurarea programului contabil;
–  2 100 lei pentru achitarea datoriei către SC „Helio-Prim” SRL;
– 15 000 lei pentru amenajarea iluminării parcului.

Dacă sa studiem un pic istoricul problemei, pentru domeniul cultură, artă, sport și activități pentru tineret în anul curent au fost aprobate și precizate în bugetul pentru 2012 al satului Colonița cheltuieli în sumă de 351,2 mii lei, dintre care 268 mii lei pentru plata mărfurilor și serviciilor.

Respectiv, în concluzie se identifică la sfârșit de an în cadrul funcționării financiare a APL următoarele probleme:
– Planificarea nerealistă a bugetului, lipsită de analiza și identificarea a necesitaților reale.
– Proasta gestionare a fondurilor alocate. E foarte greu de crezut ca banii destinați culturii nu puteau fi valorificați.

Rămâne neclar, este oare pentru noi cultura o prioritate care ne oferă o altă calitate a vieții, sau e doar un domeniu în care sunt stocați banii de rezervă în caz de necesitate? Alegerea ne aparține, dar și consecințele!

Sursă date: Ministerul de Finanțe al RM