Timpul se răcește și demult nu s-a mai auzit cântecul rândunicii. Zilele devin tot mai mici și statul pe bancă în parc devine o plăcere tot mai scurtă.

Lăsând la o parte partea lirică și probabil și pe cea logică, consilierii locali, la propunerea primarului satului Colonița, Zaporojan Angela, au decis alocarea, prin modificarea bugetului a 45 mii de lei pentru finisarea parcului (decizia nr. 7/1 din 30.10.2012 – pag 1-2):
30 mii lei – pentru procurarea materialelor de construcție necesare renovării parcului din satul Colonița (presupunem că e vorba de acoperirea cu plită de trotuar a aleii și spațiului din fața monumentului);
15 mii lei – pentru amenajarea iluminării parcului.

Acești bani provin de la „economiile” instituțiilor care veghează asupra nivelului cultural al localității noastre: biblioteca și casa de cultura. Ei au fost prevăzuți în bugetul satului pentru anul curent pentru necesitățile acestor instituții, de altfel tot prin decizia consilierilor din data de 19 decembrie 2011.

Bugetul satului Colonița pentru anul 2012, 31 decembrie 2011

Nu este negat faptul că lucrările de amenajare a parcului trebuiau făcute, dar în ce împrejurări și cu ce costuri? De la sine apar o serie de întrebări.

Oare nu se putea trece peste iarna fără ca parcul să fie finisat și iluminat?
Care este argumentarea modificării bugetului și alocării acestor bani la sfârșitul lunii octombrie?

De ce ei nu au fost valorificați de către bibliotecă și casa de cultură?
De ce s-a hotărât ca investiția în pietre e prioritară, când primăriei i-au fost adresate cereri de către colonițeni pentru susținerea activității instituțiilor locale (ca de exemplu a grădiniței) sau de îmbunatățire a infrastructurii rutiere care implica siguranța vieții fiecăruia?

Un an în urmă, tot pe www.colonita.eu au fost publicat un materiala privitor la infrastructura rutieră din Colonița. În luna iulie curent, consilierul local Ursu Grigore a abordat problema infrastructurii rutiere pe traseul Colonița-Chișinău. Până la moment primăria Colonița nu a luat nici o măsură.

[!] Propuneri îmbunătățire infrastructură rutieră pe traseul Colonița-Chișinău18 august 2012
[!] Avem insrastructură rutieră în Colonița? 17 octombrie 2011

Și de această dată, la primăria din Colonița lucrurile se petrec invers dacat ar trebui:

1. lucrările propriu zise au fost efectuate deja, pe la începutul toamnei.  Reiese faptul !!!ATENȚIE!!! ca lucrările au fost contractate și realizate fără a avea acoperirea financiară necesară la moment.
2. pe 30 octombie consilierii au examinat propunerea primarului de a aloca 30 mii lei pentru renovarea parcului. Rămâne doar să presupunem că argumentele invocate de primar în discuții private au fost de natură să convingă consilierii anume de faptul că la moment toate celelalte solicitări de finanțare pot aștepta și este stringent necesar de a renova parcul. În ședința publică a consiliului local, primarul nu a prezentat nici un argument. Prin votul lor, 9 consilieri au votat pentru și doar unul s-a abținut.
3. după alocarea banilor publici de către consiliu, urmează a fi organizată procedura de achiziții publice, procedură la care trebuiesc invitați cel puțin 3 agenți economici. Multe minuni se întâmplară la Colonița și nu va fi de mirare dacă câștigător va ieși anume agentul economic care a făcut lucrările.
4. și cum un parc renovat nu poate rămâne neiluminat, tot la propunerea primarului, consilierii au alocat alte 15 mii lei pentru iluminării parcului. Nu de alta, dar la iarnă fulgii de zăpadă nu „vor vedea” pe unde să cadă.

Hibernatul” a 45 mii de lei pentru satul Colonița este un lux inacceptabil. Dar din păcate astfel de lucruri s-au mai produs. În luna mai curent,  s-a publicat un material despre faptul că abia peste 5 luni, primăria Colonița s-a trezit și a propus utilizarea a 60 de mii lei din soldul disponibil la data de 01.01.2012.

Peste 60 mii lei ”murați” jumătate de an în contul primăriei, 4 iunie 2012

Video haios despre beneficiarii celor 45 mii lei în următoarele câteva luni.

[youtube]y_rj5NEIJrw[/youtube]