Către
Primarul s. Colonița, Gh. Calancea
Consiliul Sătesc Colonița
Primarul general al mun. Chișinău, D. Chirtoacă

Noi, un grup de părinți ai copiilor care frecventează grădinița nr.24 din satul Colonița, ținem să aducem la cunoștință că în ultima perioadă am observat nereguli în activitatea administrației grădiniței de copii nr. 24 din satul Colonița. În acest context, suntem nevoiți să atenționăm asupra următoarelor fapte:

1. Produsele alimentare declarate în meniu deseori nu ajung pe masa copiilor. Așa produse ca peștele, cașcavalul, carnea de pasăre, untul, ouăle, zahărul, sunt servite în cantități mai mici decât ar fi indicate în facturi. Lipsesc cu desăvârșire de pe masa copiilor iaurturile, sucurile și fructele proaspete. În schimb, practic zilnic copii primesc napolitane, produs ce nu este indicat pentru alimentarea copiilor de vârstă preșcolară. Mai mult ca atât, aceste napolitane au aspect de produs a cărui termen de consum este expirat, fapt care ne îngrijorează foarte mult. În încăperea grădiniței persistă un miros de măncare arsă, fapt care dă de bănuit că în meniul zilnic al micuților sunt prezente bucate gătite într-un mod necuvenit. În urma acestor nereguli alimentare, deseori copii acuză dureri stomacale, indigestii, reacții alergice.

2. Părinților li se cer diverse sume de bani în „fondul grădiniței”, în „fondul grupei”, pentru lucrări de renovare a încăperilor, mobilier, draperii, etc. În fiecare an părinții achită cîte 100 de lei în „fondul grădiniței”. Lunar – câte 20 de lei în „fondul grupei”. Copiii, ai căror părinți nu au posibilitatea să achite sumele cerute, sunt discriminați de către educatori. Nu se face nici o dare de seamă pentru banii adunați în acest mod, nu se știe pentru ce sunt cheltuiți, deoarece nu există bonuri, cecuri, facturi.

3. În bonurile de plată lunare pentru alimentația copiilor (bonuri care se achita doar de cîteva luni în contabilitatea primăriei Colonița) uneori, sunt incluse mai multe zile decât a frecventat copilul, în acest fel incasându-se de la părinți bani în plus.

4. Încălzirea gradiniței nr. 24 a început cu o întîrziere de circa 2 saptămîni față de data indicată în dispoziția primarului general Dorin Chirtoacă. O mare parte din copii nu au frecventat gradinița în acea perioadă, iar părinții copiilor care au frecventat gradinița au fost nevoiți să încălzească încăperile grădiței cu aparate electrice de încălzit proprii.

Pe lângă încălcările menționate, există și numeroase alte încălcări care se rasfrîng direct asupra funcționării grădiniței.

În data de 16 decembrie 2010, un grup din patru părinți s-au adresat la Direcția educație, tineret și sport a sectorului Ciocana pentru a interveni în cazul dat. Au fost audiați de către responsabilul de instituțiile de învățămînt preșcolar, Bușilo Elena (tel. 42-50-60) și li s-au dat asigurari că în termen de o săptămînă vor fi efectuate verificările de rigoare și vor fi informați despre rezultatele verificărilor. Pînă în data de 16 ianuarie 2011 nu a fost intreprinsă nici o acțiune din partea responsabilului respectiv.

Solicităm:

– raportul de activitate al grădiniței de copii nr. 24 pentru perioada anului 2010;

– efectuarea un control de către organele competente asupra calității și cantității, a modului de păstrare și de preparare a produselor alimentare ce compun meniul zilnic al copiilor, precum și conformarea meniului la normativele alimentației copiilor în instituțiile preșcolare, impuse de Ministerul Sănătății și Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al Republicii Moldova.

– verificarea minuțioasă a activității administrației grădiniței de copii nr. 24 pe parcursul anului 2010 și a utilizării mijloacelor financiare acumulate de la parinții copiilor care frecventează grădinița dată.

Rugăm ca raportul și rezultatele verificărilor să fie prezentate în formă scrisă și transmise sub semnătură semnatarilor prezentei scrisori.

Copii sunt tot ce avem mai scump. Avem datoria de ai crește într-un mod sănătos și înțelept. Ei sunt viitorul nostru și au dreptul la o copilărie demnă și senină, pe care noi, părinții, le o putem oferi. Acesta este motivul pentru care cerem să fie făcută regulă în activitatea grădiniței, căreia zilnic încredințăm copii noștri.

Total 48 semnături

Scrisorile au fost depuse la primăria Colonița în data de 26.01.2011, număr de înregistrare C-06/11 din și la primăria municipiului Chișinău în data de 28.01.2011, număr de înregistrare Col-858/11.

În imaginile de mai jos puteți vedea unele materiale doveditoare care au servit drept temei pentru scrisorile părinților, precum și copiile adresărilor.

P.S. La scurt timp după depunerea scrisorii la primăria Colonița, conducerea și unele educatoare ale gradiniței nr. 24 dețineau copii ale adresării părinților și au început intimidarea semnatarilor!

no images were found