indicatoare

Timp de jumătate de mandat, actualul primar, Zaporojan Angela, nu a reușit să soluționeze problema indicatoarelor rutiere în satul Colonița. „Anul acesta, cu scârț, cam așa, vre-o două luni a durat, lipseau semnele rutiere la intrarea în sat, am scris la poliție: rog frumos să ne dați un . . . specialist ca să vină să ne spună ce fel de semne rutiere, ca mai departe să facem demers la Direcția transport public și căi de comunicații. A fost o joacă, ca până la urmă să fie fixate.” Primarul a mai enumerat câteva locații unde ar mai trebui instalate semne rutiere. „Dar mai avem nevoie la curba ceia periculoasă la iaz, trebu în deal la iado-himikati, și mai trebu în partea astălaltă la școală de pus, de pus unde este stradă prioritară” – a mai precizat primarul. Declarațiile date au fost făcute în cadrul adunării generale a satului Colonița, organizată în scop de raportare de către primarul Zaporojan Angela în data de 11 august 2013 (video min. 13:15-15:00).

Menționăm că în declarațiile sale, primarului nu a menționat nimic despre alte componente ale infrastructurii rutiere, care lipsesc cu desăvârșire: marcaje rutiere, limitatoare de viteză, oglinzi rutiere. O altă problemă acută despre care nu s-a pomenit este deteriorarea puternică a părților laterale ale drumurilor ce unesc satul cu localitățile învecinate. Pe anumite porțiuni în ultimul timp s-au făcut careva lucrări “cosmetice”. Pe drumul spre Chișinau, unele porțiuni de acostament au fost îndreptate cu greiderul, dar nu au fost acoperite cu pietriș.

Cert este faptul că după câteva sesizări publice, venite atât din partea locuitorilor cât și a aleșilor locali, primăria Colonița nu a reușit să soluționeze problema dată.

– Problema nesoluționată a infrastructurii rutiere a fost discutată repetat, 1 martie 2013
Propuneri îmbunătățire infrastructură rutieră pe traseul Colonița-Chișinău, 18 august 2012
Siguranța rutieră la intrarea în Colonița dinspre Tohatin, 8 iulie 2012
Avem infrastructură rutieră în Colonița?, 17 octombrie 2011