De cîtiva ani buni, satul în care locuim nu are nume. Cel puțin numele satului nu este afișat la intrările și ieșirile din localitate, așa cum o cere Regulamentul Circulației Rutiere în mod obligatoriu.

Rolul principal al indicatorelor rutiere „Intrare în localitate” și „Ieșirea din localitate” este denumirea și începutul localității în care intră în vigoare regulile ce determină circulația prin localități. Altfel spus, în lipsa indicatoarelor respective, șoferii pot circula pe drumurile din localitate cu viteza de pînă la 90 km/h.

Administratorii paginii web au propus din primele zile de activitate a primarului Angela Zaporojan procurarea și instalarea indicatoarelor rutiere respective. Ba mai mult, au fost pregătite și prezentate de către administratori conceptul tehnic al indicatoarelor și perfectate actele necesare pentru achiziționarea lor. Costul total a trei seturi de indicatoare rutiere pentru cele trei intrări/ieșiri din sat este circa 5 mii lei.

Concept tehnic:
Semne rutiere „Intrare în localitate” (5.63.1) și „Ieșire din localitate” (5.65), pe suport fotoluminiscient, de următoarele dimensiuni:
1. 1000 x 350 mm, 3 bucați, text: COLONIȚA
2. 1000 x 350 mm, 3 bucați, text: COLONIȚA
3. Suport pentru fixare, ø 57mm, H – 3.5m, 6 buc