averelavedere

Și în acest an, primarul satului Colonița nu a  făcut publică declarația de avere. Cu toate că de la sfârșitul anului 2012,  primăria satului Colonița are pagină web oficială, în rubrica „Primar” nu sunt plasate declarațiile de avere pentru anii 2011 și 2012 ale primarului actual – Zaporojan Angela.

Nici Portalul declarațiilor electronice, administrat de către Comisia Națională de Integritate, nu afișează nici o informație despre Zaporojan Angela.

Primarii din suburbiile municipiului Chișinău nu și-au publicat declarațiile de avere, 12 mai 2012

Unica declarație de avere a actualului primar a fost făcută publică de către www.colonita.eu în campania electorală pentru alegerile locale din vara anului 2011. În documentul de atunci, Angela Zaporojan indica: venituri de 120 000 lei, casa de locuit individuală, un garaj, loturi de pământ – 0,12 ha, un automobil.

Candidații la funcția de Primar în satul Colonița, 16 mai 2011

Menționăm că Legea nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății obligă primarii să-și publice declarație, în termen de 30 de zile de la expirarea teFar[rmenului de depunere a declarației, în mijloacele de informare în masă republicane sau locale, precum și pe paginile web oficiale a autorității publice locale.