Situația la capitolul încadrarea copiilor cu vîrstă prescolară în instituțiile de învățămînt este foarte gravă. La moment circa o jumătate din copii cu vîrstă preșcolară din satul Colonița nu beneficiază de instruire preșcolară în cadrul gradiniței de copii din localitate.

În vederea soluționării parțiale a sotuației date, un grup de tineri, a venit cu propunerea către Primăria Colonița și Consiliul Sătesc de a relua practica din perioada 1985-1987, care presupune transferarea unor grupe de copii de la grădiniță în incinta liceului din localitate (sau așa numita „clasa 0” sau clasă pregătitoare).

Consider propunerea mea întemeiată din motiv că capacitatea liceului din s. Colonița este de 700 de elevi, la moment fiind incadrați în procesul de studii circa 450 elevi (65%). Infrastructura liceului permite incadrarea în procesul educațional a circa 125 de copii cu vîrstă preșcolară (1 loc de copil = 2 locuri de elev deoarece copii au nevoie de condiții speciale: spațiu pentru dormit, pentru joacă, …).

Practica dată de cîțiva ani se aplică cu succes în comuna Grătiești.

În cazul includerii costurilor aferente realizării propunerii date în proiectul bugetului satului Colonița pentru anul 2012, pentru ca începînd cu anul 2012, încă 50 de copii să beficieze de instruire preșcolară.