Fracțiunea Partidului Liberal din Consiliul Sătesc Colonița a solicitat primarului Zaporojan Angela, Rapoartele de activitate pe anul de gestiune 2016 ale angajatilor primariei Colonita. În solicitarea respectivă au fost cerute informații despre zece angajați cu funcții de răspundere din primăria Colonița. 

În răspunsul oferit, primarul se ascunde după anumite prevederi legale și nu oferă informațiile solicitate. Iată cum argumentează răspunsul executorul Braghiș Vasile și semnează primarul Zaporojan Angela:
1. … primarul prezinta la cererea consiliului ( si nu fractiuni ) informatii despre executarea decizilor adoptate de consiliu, alte informatii despre activitatea sa, despre exercitarea anumitor atributii ce i-i revine potrivit legii. Prin urmare constat ca, solicitatrea privind prezentarea de catre fiecare angajat a raportului de activitate pentru anul 2016 In cadrul sedintei Consiliului Satesc nu cade sub incidenta articolului nominalizat.
2. … Primarul in raportul anual privind activitatea primariei pe anul respectiv aduce la cunostinta rezultatele activitatii institutiei.inclusiv a angajatilor, informatie care va fi reflectata in raportul privind activitatea primariei in anul 2016 la sedinta consiliului preconizata pentru sfirssitul lunii februarie inceputul lunii martie 2017.

Răspunsul primarului și solicitarea fracțiunii PL:

Download (PDF, 629KB)