La 6 martie 2017, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința Consiliului Sătesc Colonița. Pe data de 3 martie pe pagina web oficială a primăriei Colonița a fost postat anunțul de convocare a ședinței respective.

În ordinea de zi inițială expediată consilierilor locali în data de 24 februarie, au fost incluse 24 chestiuni. Ordinea de zi publicată pe pagina web www.colonita.md în data de 3 martie, conținea tot 24 de chestiuni, dar că ultimile patru chestiuni diferite față de cele expediate consilierilor locali (marcate cu galben în lista de mai jos).

Președintele ședinței a fost ales Cheptene Ion. Ședința a durat peste patru ore jumătate și au fost prezenți 10 consilieri locali din 13. Aproape două ore jumătate au fost prezentate rapoartele de activitate a primarului localității, directorului Liceului Teoretic „Gh. Ghimpu”, directorului Grădiniței nr. 24 „Izvoraș”, directorul Centrului de Sănătate Colonița.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 6 martie 2017, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Nr. Chestiunea Intervalul
1 Cu privire la activitatea primăriei și situația social-economică în anul 2016. Raportor Zaporojan A. 10:00-1:10:30
  Note informative  
  a) Cu privire la activitatea instituțiilor din teritoriu în anul 2016. Raportor Sîrbu M., Caraman A., Ursu E. 1:10:31-2:30:00
  b) Cu privire la activitatea polițistului de sector în anul 2016. Raportor Corciubaș O. 2:30:01-2:44:30
2 Cu privire la executarea bugetului satului Colonița în anul 2016. Raportor Glijin O. 2:44:31-3:01:30
3 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2017. Raportor Braghiș V. 3:01:31-3:10:00
4 Cu privire la Prescripția privind rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Primărtia s.Colonița în perioada 09.01-13.01.2017. Raportor Zaporojan A. 3:10:01-3:21:00
5 Cu privire la Regulamentul privind plata ajutorului material, premiilor și suplimentelor de plată la salariu persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, funcționarilor publici și personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea Administrației Publice Locale. Raportor Oleacu C. 3:21:01-3:25:24
6 Cu privire la angajarea muncitorilor la lucrările publice din teritoriu. Raportor Braghiș V. 3:25:25-3:27:50
7 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației din10.01.2017 privind vînzarea-cumpărarea unui teren. Raportor Braghiș V. 3:27:51-3:29:34
8 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare al terenului cu numărul cadastral 0149113352. Raportor Braghiș V. 3:29:35-3:31:40
9 Cu privire la aprobarea planului de adrese și atribuirea denumirilor străzilor noi în cartierul locativ format din contul terenului cu numărul cadastral 0149113152. Raportor Braghiș V. 3:31:41-3:37:10
10 Cu privire la cererea Asociației Invalizilor și Veteranilor Războaielor din Afganistan și Transnistria privind reamplasarea unei răstigniri. Raportor Braghiș V. 3:37:11-3:39:10
11 Cu privire la cerereacet. Borș Iurie privind prelungirea contractului de arendă a terenului cu numărul cadastral 0149203334. Raportor Braghiș V. 3:39:11-3:40:55
12 Cu privire la cererea cet. Țărnă Vasile privind crearea unui complex (pensiune agroturistică) pe terenurile proprietate privată. Raportor Braghiș V. 3:40:56-3:43:25
13

Cu privire la cererea cet. Ababii Iurie privind transmiterea în arendă a unui sector adiacent casei de locuit din strada Valea Raiului nr. 19. Raportor Braghiș V.

3:43:26-3:45:07
14 Cu privire la cererea cet.Ghimp Zinaida și Gîncu Evghenii privind vînzarea – cumpărarea terenului aferent obiectului cu numărul cadastral 0149206461.01. Raportor Braghiș V. 3:45:08-3:49:07
15 Cu privire la cererea cet.Cucu Svetlana,Neijmak Andrei și Dima Valerii privind schimbul dulapului de distribuire și conductei de gaz din str.Budești. Raportor Braghiș V. 3:49:08-3:50:52
16

Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului Colonița. Raportor Glijin O.

3:50:53-3:52:11
17 Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copiilor la grădiniță. Raportor Glijin O. 3:52:12-3:54:10
18 Cu privire la corelarea bugetului satului Colonița pentru anul 2017 cu prevederile Legii bugetului de Stat pentru anul 2017. Raportor Glijin O. 3:54:11-3:55:07
19 Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a mijloacelor fixe (boiler) la liceul teoretic „Gheorghe Ghimpu”. Raportor Glijin O. 3:55:08-3:56:30
20 Cu privire la atestarea fondului disponibil la situația 01.01.2017. Raportor Glijin O. 3:56:31-4:02:26
21

Cu privire la majorarea valorii de bilanț a cădirii Liceului Teoretic ”Gheorghe Ghimpu”. Raportor Glijin O.

4:02:27-4:03:28
22

Cu privire la aprobarea mărimei plăților pentru întreținerea copilului la grădiniță. Raportor Glijin O.

4:03:29-4:06:04
23

Cu privire la decontarea datoriei creditoare cu termen expirat către SRL”Amfitencons”. Raportor Glijin O.

4:06:05-4:07:46
24

Cu privire la acordarea mijloacelor financiare. Raportor Glijin O.

4:07:47-4:29:10