Fracțiunea Partidului Liberal din Consiliul Sătesc Colonița a solicitat primarului Zaporojan Angela informații despre terenurile vîndute de către primăria Colonița în perioada anilor 2011-2016, cu detalii despre data vînzării, cod cadastral, suprafața, amplasare, mod de folosință, suma.

Primarul Zaporojan Angela nu NU a oferit nici o informație despre terenurile vîndute în perioada 2011-2013, invocînd faptul că „…o parte din deciziile consiliului și informația privind vînzarea-cumpărarea terenurilor în anii 2011-2013 a fost transmisă în arhiva municipală”.

Despre terenurile vîndute în anul 2014, primarul la fel nu spune nimic.

Informațiile privind terenurile vîndute în anii 2015 și 2016 sunt prezentate sumar, și nu în formatul solicitat.

Raspunsul primarului și solicitarea fracțiunii PL:

Download (PDF, 545KB)