La 7 aprilie 2015, în sala de ședințe a Primăriei a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița.

Președintele ședinței a fost ales Mihai Ababii.

Pe lângă cele 13 chestiuni anunțate din timp, pe ordinea de zi au mai fost incluse 6 chestiuni.

Vezi proiectul ORDINII de zi și proiectele de DECIZII ale ședinței.

Mai jos vedeți înregistrarea video a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 7 aprilie 2015.

Video integral de la ședință (mai jos):

Nr.ChestiuneaVideo
1Cu privire la Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației publice din 16.03.2015 privind vînzarea – cumpărarea a unor terenuri, raportor C. Oleacu 00:06:00-00:08:29
2Cu privire la acordarea titlului de Cetățean de Onoare al s. Colonița, raportor I. Chepteni 00:08:30-00:10:49
3Cu privire la operarea de modificări la anexa nr.2 a Deciziei Consiliului sătesc nr.10/2 din 20.10.2014 „Cu privire la aprobarea bugetului s. Colonița pentru anul 2015 în lectura a doua, raportor E. Tabacari 00:10:50-00:13:09
4Cu privire la formarea bunului imobil, raportor V. Braghiș 00:13:10-00:14:59
5Cu privire la expunerea la licitație a unor terenuri proprietate APL, raportor V. Braghiș 00:15:00-00:24:19
6Cu privire la Cu privire la cererea cet. Ababii Vasile privind formarea bunului imobil și expunerea la licitație a terenului adiacent terenului proprietate privată, raportor V. Braghiș 00:41:16-00:44:59
7Cu privire la Cu privire la cererea cet. Lefter Alexandru privind acceptul amenajării stației de așteptare a transportului public cu magazin pentru produse alimentare din material ușor demontabil, raportor V. Braghiș 00:24:20-00:27:19
8Cu privire la cererea repetată a cet. Vozian Olga privind construcția unui depozit pentru păstrarea inventarului agricol pe terenul cu numărul cadastral 0149102520, raportor V. Braghiș 00:27:20-00:29:29
9Cu privire la cererea repetată a cet. Țărnă Alexandru privind reexaminarea deciziei Consiliului sătesc 8/3 din 02.12.2014, raportor V. Braghiș 00:29:30-00:32:14
10Cu privire la cererea repetată a cet Țărnă Iulia privind expunerea la licitație pentru arenda terenului cu numărul cadastral, raportor V. Braghiș 00:32:15-00:41:15
11Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului s. Colonița pentru anul 2015, raportor O. Glijin 00:45:00-00:53:45
12Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița, raportor O. Glijin 00:53:46-00:56:02
13Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor la grădiniță, raportor O. Glijin 00:56:03-00:57:11
14Cu privire la operarea de modificări la Decizia Consiliului sătesc nr. 1/6 din 12.02.2015 „Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului s. Colonița pentru anul 2015, raportor O. Glijin 00:57:12-00:58:50
15Cu privire la acordarea mijloacelor financiare, raportor O.Glijin 00:58:50-01:03:35
16Cu privire la cererea cet. Iliev Nicolae privind contrucția unui depozit de păstrare a producției agricole pe terenul cu numărul cadastral 0149202004, raportor V. Braghiș 01:03:36-01:05:03
17Cu privire la cererea cet. Costin Eugeniu privind prestarea serviciilor de taxi pe teritoriul s. Colonița, raportor V. Braghiș 01:05:04-01:07:40
18Cu privire la cererea familiei Borisenco privind atribuirea unui lot de teren pentru construcția individuală, raportor V. Braghiș 01:07:41-01:25:32
19Cu privire la cererea cet. Ghimp Dumitru privind vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcției depozit cu nr. cadastral 01491030238.1,  raportor I. Chepteni01:25:33-01:28:59
Informații:01:25:33-01:28:59
1. Cererea cet. Ion Oglindă privind reluarea prestarii serviciului de salubrizare în s. Colonița, cu condiția dării în arendă a gunoiștii, raportor A. Zaporojan01:28:59-01:34:33
2. Delegația celor 50 de femei primar din România la Colonița planificată pentru 27 aprilie 2015, raportor A. Zaporojan01:34:34-01:34:33
3. Lucrari de infrastructură planificate pentru anul 2015, raportor A. Zaporojan01:34:34-01:42:30
4. Altele01:42:31-01:34:33

[youtube]7K-C2uR_AE8[/youtube]

cons_colonita_07.04.2015