La 3 octombrie 2016, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința Consiliului Sătesc Colonița. Anunțul a fost postat cu cîteva zile înainte pe pagina web oficială a primăriei Colonița.

Președintele ședinței a fost ales Tofan Mariana. Pe ordinea de zi inițială au fost incluse 13 chestiuni. La începutul ședinței a fost propusă și votată includerea încă a unei chestiuni. Ordinea de zi finală nu a fost votată de către consilieri.

La votarea chestiunii nr. 5 a fost comisă o eroare de procedură: a fost dată citirii și raportată chestiunea cu nr. 5 – Cu privire la modificarea parții de venituri și cheltuieli ale bugetului s. Colonița  pentru anul 2016, iar la votare a fost pusă altă chestiune.

La ședință au fost prezenți 12 consilieri din 13.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 3 octombrie 2016, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Nr.ChestiuneaInterval video
1Cu privire la Hotărîrea CEC privind atribuirea unui mandat de consilier  în Consiliul sătesc Colonița. Raportor: Claudia Oleacu, secretar al consiliului5:01-6:45
2Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și de desfășurare a activității Primăriei  satului Colonița. Raportor: Claudia Oleacu, secretar al consiliului6:46-9:20
3Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de  membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din teritoriu. Raportor: Claudia Oleacu, secretar al consiliului9:21-15:50
4Cu privire la cererea Fracțiunii Partidului Liberal. Notă informativă. Raportor: Vasile Braghiș, specialist25:36-42:01
5Cu privire la modificarea parții de venituri și cheltuieli ale bugetului s. Colonița  pentru anul 2016. Raportor: Glijin Olga, contabil șef17:01-18:30
NU A FOST VOTATĂ
6Cu privire la rectificarea bugetului s. Colonița pentru anul 2016. Raportor: Glijin Olga,contabil șef19:45-25:01
7Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița. Raportor: Glijin O.18:31-19:44
8Cu  privire la formarea bunurilor imobile. Raportor: Vasile Braghiș, specialist42:02-44:30
9Cu privire  la cererea cet. Negură Cristea privind expunerea la licitație a terenului cu numărul cadastral 149102526. Raportor: Vasile Braghiș, specialist44:31-47:01
10Cu privire la cererea cet. Ghimp Petru privind modificarea titlulurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren. Raportor: Vasile Braghiș, specialist47:02-56:10
11Cu privire  la cererea SRL ”Viral Elegant” privind atribuirea în arendă a 0,50 ha pentru organizarea unui poligon de instruire auto pe un termen de 10 ani. Raportor: Vasile Braghiș, specialist56:11-59:45
12Cu privire la cererea cet. Cojocari-Goncear privind revendicarea unui hectar de teren. Raportor: Vasile  Braghiș, specialist59:46-1:02:20
13Cu privire la activitatea stației de producere a biogazului. Notă informativă. Raportor: Moraru Vasile
14Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din soldului disponibil la 01.01.2016, Raportor: Glijin O.25:01-25:35
Discuții1:02:20-sfîrșit

consiliu_03-10-2016