La 18 noiembrie 2016, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința Consiliului Sătesc Colonița. Anunțul a fost postat în ziua ședinței pe www.colonita.eu și la puțin timp după a apărut și pe pagina web oficială a primăriei Colonița.

Președintele ședinței a fost ales Scurtu Viorica. Pe ordinea de zi inițială au fost incluse 13 chestiuni. La începutul ședinței a fost propusă excluderea a două chestiuni. Astfel pe ordinea de zi au fost aprobate 11 chestiuni.

La ședință au fost prezenți 11 consilieri din 13, absenți – Ghimpu Lidia și Șendrea Natalia.

Ședința a durat peste 3,5 ore și a fost plină de scandal și reglări de conturi. Mai bine de două ore jumătate au fost discutate aprins subiectele activității stației de biogaz și modificării planului geometric al terenului aferent MIS nou (nr. cadastral 0149101100).

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 18 noiembrie 2016, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Nr.ChestiuneaInterval video
1Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației publice din 15.11.2016 privind vînzarea-cumpărarea unor terenuri. Raportor: Braghiș V.10:35-13:03
2Cu privire la operarea de modificări în partea de cheltuieli a bugetului s. Colonița pentru anul 2016. Raportor: Glijin O.13:04-22:20
3Cu privire la rectificarea bugetului s. Colonița pentru anul 2016. Raportor: Glijin O.22:21-24:00
4Cu privire la scoaterea de la evidență contabilă a unor mijloace fixe. Raportor: Glijin O.24:01-25:23
5Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița. Raportor: Glijin O.25:24-27:05
6Cu privire la formarea bunului imobil în cadrul sectorului cadastral 0149110. Raportor: Braghiș V.27:06-30:50
7Cu privire la expunerea la licitație privind arenda unor terenuri proprietate APL. Raportor: Braghiș V.30:51-33:25
8Cu privire la cererea cet. Dadu Rodica privind corectarea erorii la stabilirea destinației unui teren. Raportor: Braghiș V.33:26-41:50
9Cu privire la activitatea stației pentru producerea biogazului. Raportor: Moraru. V41:51-1:32:52
10Cu privire la cererea G. Ț. „Moraru Vasile” privind stabilirea terenului eferent rezervuarelor pentru colectarea deșeurilor de la fosta fermă și transmiterea în folosință a acestui teren. Raportor: Braghiș V.1:32:53-1:54:05
11Cu privire la modificarea planului geometric al terenului cu nr. cadastral 0149101100. Raportor: Zaporojan A.1:54:05-sfârșit

consiliu_18-11-2016