La 21 decembrie 2016, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința „secretă” a Consiliului Sătesc Colonița. Pe pagina web oficială a primăriei Colonița nu a fost postată nici o informație despre ședința respectivă.

Președintele ședinței a fost ales Foiu Tatiana. Pe ordinea de zi inițială au fost incluse 9 chestiuni. La începutul ședinței a fost propusă și votată includerea încă a două chestiuni. Ordinea de zi finală votată de către consilieri a conținut 11 chestiuni.

La ședință au fost prezenți doar cei 7 consilieri locali din fracțiunea PLDM. Majoritatea chestiunilor au fost votate în unanimitate fără multe discuții și întrebări.

Informațiile raportate de către specialistul Braghiș Vasile la chestiunile 10 și 11 au fost incomplete și vădit tendențioase. După unele precizări făcute de către unii cetățeni prezenți la ședință, mașinăria de vot unanim nu a mai mers, iar chestiunile respective nu au fost aprobate.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 21 decembrie 2016, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Nr. Chestiunea Interval video
1 Cu privire la aprobarea bugetului satului Colonița pe anul 2017 în prima lectură. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 22:15-36:31
2 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 36:32-37:55
3 Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 37:56-38:40
4 Cu privire la acordarea primei colaboratorilor Grădiniței nr. 24 din s. Colonița. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 38:41-42:02
5 Cu privire la radierea înscrisurilor din registrul bunurilor imobile și modificarea planului cadastral al terenului cu nr cadastral 01491100102. Raportor: Vasile Braghiș, specialist 9:40-12:55
6 Cu privire la cererea cet. Paramonov Ivan privind autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral 0149110171. Raportor: Vasile Braghiș, specialist 12:56-14:30
7 Cu privire la aprobarea bugetului satului Colonița pe anul 2017 în a doua lectură. Raportor: Glijin Olga, contabil șef

42:03-46:00

8 Cu  privire la formarea bunurilor imobile în cadrul sectorului 0149110. Raportor: Vasile Braghiș, specialist 14:31-19:02
9 Cu  privire la formarea bunurilor imobile în cadrul sectorului 0149102. Raportor: Vasile Braghiș, specialist 19:03-22:05
10 Cu privire la stabilirea modului de folosință a unor construcții. Raportor: Vasile Braghiș, specialist 46:01-51:07
11 Cu privire la cererea prealabilă a cet. Barburoș Mariana și Darii Lilian privind anularea deciziei nr. 7/10 din 18.11.2016. Raportor: Vasile Braghiș, specialist 51:08-1:35:20
  Anunț serbare de an nou 1:35:20-sfîrșit