La 06 martie 2017, ora 15:00, în sala de ședințe a Primăriei se convoacă ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița. În ordinea de zi inițială au fost introduse 24 chestiuni.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la activitatea primăriei și situația social-economică în anul 2016 Zaporojan A.
2 Cu privire la activitatea instituțiilor din teritoriu în anul 2016 Sîrbu M., Caraman A., Ursu E.
3 Cu privire la activitatea polițistului de sector în anul 2016 Corciubaș O.
4 Cu privire la executarea bugetului satului Colonița în anul 2016 Glijin O.
5 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2017  
6 Cu privire la Prescripția privind rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Primărtia s.Colonița în perioada 09.01-13.01.2017 Zaporojan A.
7 Cu privire la Regulamentul privind plata ajutorului material, premiilor și suplimentelor de plată la salariu persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, funcționarilor publici și personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea Administrației Publice Locale Oleacu C.
8 Cu privire la angajarea muncitorilor la lucrările publice din teritoriu Braghiș V.
9 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației din10.01.2017 privind vînzarea-cumpărarea unui teren Braghiș V.
10 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare al terenului cu numărul cadastral 0149113352 Braghiș V.
11 Cu privire la aprobarea planului de adrese și atribuirea denumirilor străzilor noi în cartierul locativ format din contul terenului cu numărul cadastral 0149113152 Braghiș V.
12 Cu privire la cererea Asociației Invalizilor și Veteranilor Războaielor din Afganistan și Transnistria privind reamplasarea unei răstigniri Braghiș V.
13 Cu privire la cerereacet.Borș Iurie privind prelungirea contractului de arendă a terenului cu numărul cadastral 0149203334 Braghiș V.
14 Cu privire la cererea cet.Ababii Iurie privind transmiterea în arendă a unui sector adiacent casei de locuit din strada Valea Raiului nr.19 Braghiș V.
15 Cu privire la cererea cet. Foiu Tatiana privind transmiterea în arendă a unui sector de teren Braghiș V.
16 Cu privire la cererea SRL ”Moșu RS” privind transmiterea în arendă a unui sector de teren Braghiș V.
17 Cu privire la cererea cet.Ghimp Zinaida și Gîncu Evghenii privind vînzarea – cumpărarea terenului aferent obiectului cu numărul cadastral 0149206461.01 Braghiș V.
18 Cu privire la cererea cet.Cucu Svetlana,Neijmak Andrei și Dima Valerii privind schimbul dulapului de distribuire și conductei de gaz din str.Budești Braghiș V.
19 Cu privire la cererea cet.Țărnă Vasile privind crearea unui complex(pensiune agroturistică ) pe terenurile prtoprietate privată Braghiș V.
20 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului Colonița Glijin O.
21 Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copiilor la grădiniță Glijin O.
22 Cu privire la corelarea bugetului satului Colonița pentru anul 2017 cu prevederile Legii bugetului de Stat pentru anul 2017 Glijin O.
23 Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a mijloacelor fixe (boiler) la liceul teoretic „Gheorghe Ghimpu” Glijin O.
24 Cu privire la atestarea fondului disponibil la situația 01.01.2017 Glijin O.

Download (PDF, 105KB)