La 28 iunie 2017, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința Consiliului Sătesc Colonița. Pe data de 26 iunie pe pagina web oficială a primăriei Colonița a fost postat anunțul de convocare a ședinței și unele proiecte de decizie.

În ordinea de zi inițială, au fost incluse 8 chestiuni. La începutul ședinței a fost propusă modificarea ordinei de zi prin excuderea unei chestuni (marcată cu galben și tăiată). Ordinea de zi finală a conținut 7 chestiuni.

Președintele ședinței a fost ales Cheptene Ion. Ședința a durat circa patru ore.

Deciziile Aprobate în cadrul ședinței respective. au fost postate pe pagina web oficială a primăriei Colonița pe data de 14 iulie.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 28 iunie 2017, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Nr. Chestiunea Intervalul
1 Cu privire la rectificarea bugetului s. Colonița pentru anul 2017. Raportor: Glijin O.  
2 Cu privire la repartizarea soldului disponibil. Raportor: Glijin O.  
3 Cu privire la majorarea costului clădirii Liceului Teoretic „Gh.Ghimpu”. Raportor: Glijin O.  
4 Cu privire la împuternicirea unui funcționar din cadrul Primăriei privind îndeplinirea atribuțiilor secretarului consiliului sătesc pe perioada concediului și lipsei îndelungate pe motive întemeiate. Raportor: Zaporojan A.  
  Cu privre la cererea GȚ ”Morari Vasile Ion” privind transmiterea în folosință și încheierea contractului de arendă a terenului aferent rezervuarelor pentru colectarea deșeurilor numărul cadastral 0149206487. Raportor: Braghiș V.  
5 Cu privire la cererea prealabilă a Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Chișinău. Raportor: Braghiș V.  
6 Cu privire la demersul Fracțiunii Partidului Liberal privind schimbarea denumirii străzii ”Stejarilor”,Stejarului” în ”Anatolie Radiola”. Raportor: Fracțiunea PL.  
7 Cu privire la cererea prealabilă a SRL ”Magnat-Construct”. Raportor: Braghiș V.