La 18 iulie 2017, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Sătesc Colonița. Pe data de 15 iulie pe pagina web oficială a primăriei Colonița a fost postat anunțul de convocare a ședinței și unele proiecte de decizie.

La ora stabilită în sală erau prezenți doar șase consilieri locali susținători ai primarului (necesar pentru cvorum sunt 7 consilieri) și circa 30 de locuitori ai satului și invitați speciali. În timp ce erau așteptați ceilalți consilieri, au avut loc discuții foarte aprinse privitor la:
– legalitatea foii de boală acordate recent dnei. Oleacu Claudia,
– acuzațiile aduse primarului precum că a însușit o parte din oalele de pe gradinița nefinisată și explicațiile specialiștilor aduși de primar,
– cauzele neincluderii unor masive de teren în intravilanul satului,
– …

Ședința a început cu o aproape o oră întîrziere. După numeroase apeluri telefonice, în sală a apărut cel de-al șaptelea consilier – Cheptene Ion. Imediat după au intrat în sală și cei cinci consilieri ai fracțiunii PL, iar discuțiile aprinse au continuat.

În ordinea de zi inițială, au fost incluse 7 chestiuni. La începutul ședinței a fost propusă modificarea ordinei de zi prin excuderea unei chestuni (marcată cu galben și tăiată). Consilierii fracțiunii PL s-au aratat revoltați de faptul că unele chestiuni propuse anterior în scris de către ei nu au fost incluse în ordinea de zi. Ordinea de zi finală a conținut 6 chestiuni.

Președintele ședinței a fost ales Coban Vitalie. După votarea primei chestiuni de pe ordinea de zi, o parte din consilieri au esit din sala, și s-a anunțat o pauză de 10 minute. După pauză, în sală au revenit unsprezece consilieri, iar fracțiunea PL a declarat că părăsește ședința din cauza ca „nu-i aranjează ordinea de zi, multe întrebări propuse de ei nu se regăsesc”. Ședința a fost întreruptă din lipsă de cvorum.

Ședința a durat circa două ore patruzeci de minute si a avut cîteva reprize foarte fierbinți de certuri și acuzații reciproce.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 28 iunie 2017, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Nr. Chestiunea Intervalul
  Aprobarea ordinii de zi 53:50-1:04:50
1 Cu privire la întroducerea în intravilanul localității a unor sectoare de teren. Raportor: Zaporojan A. 1:04:51-2:21:40
  Ședință a fost întrerută din cauza lipsei de cvorum  
2 Cu privire la cererea cet.Stanciu Dumitru privind modificarea suprefaței de teren și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Braghiș V.  
3 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului Colonița. Raportor: Glijin O.  
4 Cu privire la cererea cet.Țureac Alexei privind corectarea erorii la stabilirea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 0149108350. Raportor: Braghiș V.  
5 Cu privire la cererea cet. Antohi Vasile privind corectarea erorii la stabilirea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 0149108348. Raportor: Braghiș V.  
6 Cu privire la expunerea la licitație de vînzare-cumpărare a unor terenuri proprietate APL. Raportor: Braghiș V.  
7 Cu privire la cererea GȚ ”Moraru Vasile Ion” privind transmiterea în folosință cu încheierea contractului de arendă a terenului cu numărul cadastral 0149206487. Raportor: Braghiș V.