La 11 august 2017, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Sătesc Colonița. Pe data de 8 august pe pagina web oficială a primăriei Colonița a fost postat anunțul de convocare a ședinței, iar pe data de 10 august unele proiecte de decizie.

La ora stabilită în sală erau prezenți doar șase consilieri locali și cîțiva locuitori ai satului.

Ședința a început cu o jumătate de oră întîrziere. După numeroase apeluri telefonice, în sală a apărut consilierul local Foiu Constantin, care urma să prezideze ședința.

În ordinea de zi inițială, au fost incluse 12 chestiuni. La începutul ședinței a fost propusă modificarea ordinei de zi prin includerea a încă două chestuni (marcate cu galben). Ordinea de zi finală a conținut 14 chestiuni.

Președintele ședinței a fost ales Foiu Constantin.

Ședința a durat circa trei ore paisprezece minute și a avut cîteva reprize foarte fierbinți de certuri și acuzații reciproce.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 11 august 2017, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Nr. Chestiunea Intervalul
  Aprobarea ordinii de zi 7:30-24:30
1 Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei nr.4/6 din 28 iunie 2017 ”Cu privire la cererea prealabilă a SRL ”Magnat-Construct ”. Raportor: Zaporojan A. 24:31-2:18:50
2 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind expunerea la licitație a loturilor pentru construcție din sectorul nou format. Raportor: Zaporojan A. 1:18:51-2:08:05
3 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă a primăriei s. Colonița și utilizarea mijloacelor acestuia.
Raportor: Glijin O.
2:11:41-2:13:30
4 Cu privire la aprobarea Procesului–verbal privind rezultatele licitației publice din 01.08.2017 pentru obținerea dreptului de arendă a terenului proprietate APL. Raportor: Braghiș V. 2:08:45-2:11:40
5 Cu privire la expunerea la licitație de vînzare-cumpărare a unor terenuri proprietate APL. Raportor: Braghiș V. 2:13:31-2:16:20
6 Cu privire la modificarea taxei pentru serviciile de salubrizare. Raportor: Mura D. 2:16:21-2:29:00
7 Cu privire la cererea cet.Stanciu Dumitru privind modificarea planului geometric a sectorului de teren cu numărul cadastral 0149106041 și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Braghiș V. 2:29:01-2:31:05
8 Cu privire la cererea cet. Hajdău Ion privind modificarea planului geometric a sectorului de teren cu numărul cadastral 0149108013 și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Braghiș V. 2:31:06-2:39:00
9 9.Cu privire la cererea cet. Țureac Alexei privind corectarea erorii la stabilirea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 0149108350. Raportor: Braghiș V. 2:39:01-2:40:55
10 Cu privire la cererea cet. Antohi Vasile privind corectarea erorii la stabilirea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 0149108348. Raportor: Braghiș V. 2:40:56-2:42:35
11 Cu privire la cererea GȚ ”Moraru Vasile Ion” privind transmiterea în folosință cu încheierea contractului de arendă a terenului cu numărul cadastral 0149206487. Raportor: Braghiș V. 2:42:36-2:45:05
12 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului Colonița. Raportor: Braghiș V. 2:45:06-2:49:10
13 Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului satului Colonița pentru anul 2017. Raportor: Glijin O. 2:49:11-2:50:05
14 Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitație. Raportor Zaporojan. A. 2:50:06-2:58:40
  Notă informativă despre rezultatele controlului efectuat de către Inspecția Financiară. 2:58:41-sfîrșit