Tot mai tare coboară perdeaua misterului asupra ședințelor Consiliului Sătesc Colonița. ”În taină” a avut loc și ultima ședință, ce din data de 14 august 2012, la care au fost discutate doar două întrebări. Echipa paginii web www.colonita.eu care filmează și plasează on-line ședințele consiliului sătesc nu a fost informată deloc. Este a doua ședință a Consiliului Sătesc Colonița în actuala componență care nu a fost înregistrată video.

Prima întrebare discutată în cadrul ședinței a fost “trecută” repetat prin consiliu și e legată de “administrarea și colaborarea primăriei Colonița cu o firma prestatoare de servicii de salubrizare“. În trebarea dată a fost pusă în discuție în cadrul penultimei ședințe a Coniliului Sătesc Colonița, cea din data de 24 mai 2012.

Servicii de salubrizare, cînd și la ce preț (23 iunie 2012)

În luna mai, consilierii locali au propus de a informa locuitorii satului în privința întrebării date și de a o pune în discuție în cadrul adunării satului care urmează a fi organizată în a doua jumătate a lunii iulie. Lucruri care nu au avut loc. Deasemenea, nu a fost clarificată nici situația privind executarea unei deciziei anterioare a Consiliului Sătesc Colonița (nr. 7/6 din 7 decembrie 2010) privind formarea Gospodăriei Comunale în teritoriu cu începere de la 10.01.2011.

Colonița va avea o Gospodărie Comunală începând cu anul 2011 (11 decembrie 2012)

A doua întrebare inclusă pe ordinea de zi a fost legată de bani, adică aprobarea modificărilor în partea de venit și cheltuieli a bugetului local pentru anul 2012.

Menținăm că un precedent similar a avut loc în luna decembrie 2011, când tinerii care filmau și plasau pe internet ședințele consiliului au fost anunțați prin e-mail cu 3 ore pînă la începerea ședinței. Astfel nici acea ședință, la care s-a discutat și aprobat bugetul satului pentru anul 2012 a fost ”ascunsă de ochii lumii”.

Ședința cea de TAINĂ a consiliului sătesc Colonița (6 ianuarie 2012)

Amintim că imediat după alegerea noii administrații publice a satului Colonița, administratorii paginii web www.colonita.eu a venit cu propunerea ca toate proiectele de decizie ale consiliului să fie plasate pe pagina web www.colonita.eu cu 5 zile pînă la data ședinței consiliului (3 zile în cazul ședințelor extraordinare). În cazul documentelor importante și cu impact major, proiectele acestora vor fi plasate pe pagina web din timp și vor fi supuse dezbaterilor publice.

Primii pași spre transpatența decizională (4 august 2011)