Prin dispoziția primarului satului Colonița Nr. 62-d din 7 septembrie 2012, se convoacă Consiliul sătesc Colonița în ședință extraordinară în data de 14 septembrie 2012, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei. În ordinea de zi au fost incluse 10 chestiuni.

Varianta electronică a dispoziției primarului, a ordinii de zi și a proiectelor de decizii au fost expediate de către secretarul consiliului, Claudia Oleacu în adresa paginii web www.colonita.eu la data de 11 septembrie 2012, ora 12:00.

Menționăm că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la ședințe.

ORDINEA DE ZI:

Nr.ChestiuneaRaportorul
1Cu privire la aprobarea statului de personal și schemei de încadrare a personalului din Primăria satului Colonița (doc. pagina 1)Prudnecionok A.
2Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s.Colonița (doc. pagina 3)Prudnecionok A.
3Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2012Prudnecionok A.
4Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din strada A.Mateevici ,nr.37 , cod cadasttral 0149110039 cu suprafața de 0,1432 ha ,cet. Mazîlu Fiodor Mihail (doc. pagina 5)Ghimp Z.
5Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din strada Ștefan cel Mare nr.39, cod cadastral 0149109016 cu suprafața de 0,2123 ha cet. Bucico Cristina (doc. pagina 6)Ghimp Z.
6Cu privire la transmiterea în arendă a terenului din fondul apelor (doc. pagina 7)Ghimp Z.
7Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcției „Depozit”, cod cadastral 0149206458 cu suprafața de 0,4530 ha, modul de folosință agricol (doc. pagina 8)Ghimp Z.
8Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent construcției „Cîntar 30 tone ”cod cadastral 0149206359 cu suprafața de 0,0601 ha, modul de folosință neproductiv (doc. pagina 9)Ghimp Z.
9Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent construcției „Depozit de cereale”,cod cadastral 0149206360 cu suprafața de 0,9582 ha, modul de folosință neproductiv (doc. pagina 10)Ghimp Z.
10Cu privire la formarea bunului imobil (doc. pagina 11)Ghimp Z.