Până la începerea ședinței ordinare a Consiliul Sătesc Colonița, convocată pentru data de 10 aprilie 2014, Lidia Ghimpu, președintele fracțiunii Partidului Liberal a ieșit cu o declarație prin care a anunțat că aleșii locali ai PL (7 consilieri) părăsesc ședința din cauza. Motivele invocate au fost:
1. neexecutarea cerinței fracțiunii PL de a furniza o dare de seamă a executării bugetului satului pentru anul 2013;
2. cu privire la solicitarea fracțiunii PL privind adunarea satului și darea de seamă a funcționarilor primăriei în fața consătenilor;
3. neexecutarea deciziilor C.S. Colonița: a) decizia nr. 4/14 din 12 iunie 2013 cu privire la reîntoarcerea bunului imobil cu număr cadastral 0149105088 în proprietatea APL; b) decizia nr. 1/2 din 11 ianuarie 2013 cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului sătesc pentru anul 2013 din mijloacele soldului disponibil (50 000 alocați pentru Planul Urbanistic General).

Declarația respectivă poate fi văzută în materialul video de mai jos (minutul 15:20):

[youtube]HTTiiLqf5S0[/youtube]

boicot