Pentru data de 23 mai 2014, ora 15:00, în sala de ședințe a Primăriei se convoacă ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița.

Varianta electronică a ordinii de zi au fost expediate de către secretarul consiliului, Claudia Oleacu în adresa paginii web www.colonita.eu în data de 16 mai 2014.

Menționăm că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la ședințe.

Ordinea de zi:

Nr.ChestiuneaRaportorul
1Cu privire la situația social- economică a satului Colonița în anul 2013Zaporojan A.
2Cu privire la executarea bugetului s. Colonița pe anul 2013Glijin O.
3Cu privire la asigurarea ordinii publice în teritoriu în anul 2013Gumenco E.
4Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare și planul de încadrare al gheretelor pe teritoriul satului ColonițaBraghiș V.
5Cu privire la modificări la bugetul s. Colonița pe anul 2014 în partea de venituri și cheltuieliGlijin O.
6Cu privire la rectificarea bugetului Primăriei s. Colonița pe anul 2014Glijin O.
7Cu privire la operare de modificări în partea de cheltuieli a Grădiniței – creșă nr.24 s. ColonițaGlijin O.
8Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s.ColonițaGlijin O.
9Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului la grădinițăGlijin O.
10Cu privire la operarea de modificări în anexa nr.1 la Decizia Consiliului sătesc nr.2/1 din 27.02.2014Glijin O.
11Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului sătesc pentru anul 2014 din mijloacele fondului disponibilGlijin O..
12Cu privire la formarea bunurilor imobile proprietate a APLBraghiș V.
13Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerințelor generale privind selectarea partenerului privat precum și a condițiilor parteneriatului public privat pentru construcția Complexului Sportiv din s. Colonița , mun. ChișinăuBraghiș V.
14Cu privire la aprobarea procesului – verbal nr.1 din 03.04.2014 al ședinței Comisiei de licitație cu privire la rezultatele licitării pentru obținerea dreptului de arendă a terenului agricol cu suprafața de 3,2086 ha, cod cadastral 0149205069, s. Colonița, extravilanBraghiș V.
15Cu privire la cererea cet. Borș Iurie privind construcția unei ferme de crescut iepuri pe terenul cu numărul cadastral 0149203344 Braghiș V.
16Cu privire la cererea cet. Țărnă Vasile privind construcția unui depozit pentru păstrarea inventarului agricol pe terenul cu numărul cadastral 0149103235 Braghiș V.
17Cu privire la cererea cet. Tumuruc Luminița privind construcția unui depozit pentru păstrarea inventarului agricol pe terenul cu numărul cadastral 0149102115 Braghiș V.
18Cu privire la cererea cet. Samoila Ludmila privind construcția unui depozit pentru păstrarea inventarului agricol pe terenul cu numărul cadastral 0149105019 Braghiș V.
19Cu privire la cererea cet. Cireș Eduard privind vânzarea – cumpărarea terenului aferent cu numărul cadastral 0149110048 din str. Tamara Ciobanu 2 (fosta Luminiță)  Braghiș V.
20Cu privire la cererea SRL ”Polemonium„ privind vânzarea–cumpărarea terenului aferent – farmacie număr cadastral 0149110100 Braghiș V.
21Cu privire la demersul deținătorilor de caprine și ovine privind amenajarea unei stâne Braghiș V.
22Cu privire la cererea cet. Druța Cleopatra, Sîrbu Olesea și Dolghin Raisa privind transmiterea în proprietate a terenului cu nr. cadastral 0149110168 aferent casei din str. Serghei Lazo nr.33  Braghiș V.
23Cu privire la cererea GȚ ”Moraru V.I” privind transmiterea în arendă a fostelor gropi de la fermă cu terenul aferent  Braghiș V.
24Cu privire la cererea prealabilă a cet. Ghimp Dumitru privind abrogarea deciziei nr.6/10 din 14.09.2012  Braghiș V.

Download (PDF, 79KB)

CSColonita