Prin dispoziția primarului satului Colonița Nr. 27-d din 06 iunie 2013, se convoacă Consiliul sătesc Colonița în ședință extraordinară în data de 12 iunie 2013, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei. În ordinea de zi au fost incluse 10 chestiuni.

Varianta electronică a dispoziției primarului și a ordinii de zi au fost expediate de către secretarul consiliului, Claudia Oleacu în adresa paginii web www.colonita.eu în data de 7 iunie 2013.

Menționăm că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la ședințe.

ORDINEA DE ZI:

Nr.ChestiuneaRaportorul
1Cu privire la aprobarea Procesului – verbal nr.1 din 17.04.2013 al ședinței Comisiei de licitație cu privire la rezultatele licitării pentru vînzarea – cumpărarea terenului agricol cu suprafața de 0,0553 ha, cod cadastral 0149102519, s. Colonița, extravilan.Zaporojan A.
2Cu privire la aprobarea Procesului – verbal nr.2 din 17.04.2013 al ședinței Comisiei de licitație cu privire la rezultatele licitării pentru vînzarea – cumpărarea terenului agricol cu suprafața de 0,0205 ha , cod cadastral 0149101245 , s.Colonița ,extravilan.Zaporojan A.
3Cu privire la stabilirea suprafeței și vînzarea – cumpărarea cet.Zastavnițchi Alexandra a terenului de pe lîngă casa din s.Colonița ,str.A Mateevici nr.1, număr cadastral 0149110002Cheptene I.
4Cu privire la stabilirea suprafeței și vînzarea – cumpărarea terenului de pe lîngă casa din s.Colonița , str. Greaca nr.3 ,număr cadastral 0149109083, proprietate a cet .Bejenari ZinaidaCheptene I.
5Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate a cet. Nagară Adrian asupra terenului aferent casei din str.M.Eminescu nr.23 , cod cadastral 0149110026Cheptene I.
6Cu privire la formarea bunurilor imobile proprietate APL în sectorul cadastral 0149209Cheptene I.
7Cu privire la formarea bunurilor imobile proprietate APL în sectorul cadastral 0149101Cheptene I.
8Cu privire la cererea prealabilă a cet. Ababii Maria, Luchian Visarion, Proca Tudor și alții.Ursu G.
9Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2013Glijin O.
10Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. ColonițaGlijin O.

CSColonita