CSColonita Pentru următoarea ședință a Consiliului Sătesc Colonița, să fie introduse în ordinea de zi rapoartele de activitate ale angajaților primăriei: perceptor fiscal, inginer cadastral și jurist. Propunerea dată a venit din partea consilierului local Iarmenco Maria în cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 28 martie 2012. Sunt multe întrebări privind la procesele de judecată în care este implicată primăria Colonița, a mai menționat consilierul.

Precizăm că în ordinea de zi a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 12 iunie 2013 nu este inclusă chestiunea rapoartelor angajaților primăriei.

Unii consilieri locali, solicită periodic prezentarea în cadrul ședințelor Consiliului Sătesc a rapoartelor de activitate ale angajaților din subordinea primăriei Colonița. În ședința din 8 decembrie 2011, primarul Coloniței Zaporojan Angela a declarat că ”pentru data viitoare (următoarea ședință a Consiliului Sătesc Colonița – n.r.), toți lucrătorii primăriei, absolut toți, gătesc raport de activitate pentru anul 2011”. Până la moment, nu a fost prezentat nici un raport a angajaților primăriei.

Funcționarii primăriei obligați să prezinte raport, 10 decembrie 2011

Anterior, www.colonita.eu a scris despre lipsa totală de informații publice în privința celor 25,5 unități de personal angajate de către primăria Colonița în perioada anilor 2011-2012.

Primăria Colonița refuză să spună cine sunt cei 25,5 „angajați fantomă”, 5 aprilie 2013

Video despre discuțiile și propunerile la tema poate fi găsit în înregistrarea video a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 28 martie 2013 (secvența 48:20-50:12).