Primăria satului Colonița adice la cunoștința locuitorilor satului lista actelor necesare pentru solicitarea autorizației de construcție:
1. Certifica de urbanism pentru proiectare,
2. Acte de autentificare dreptului deținătorului de teren,
3. Acte de autentificare dreptului deținătorului de imobil (decizia de atribuire a terenului, titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren, contract de vînzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor legal, contract de arenda/locațiune. În cazul reconstrucției, modificărilor construcțiilor existente, etc.)
4. Expertiza tehnică pentru obiectivele supuse reconstruirii, modernizării, etc.
5. Acordul gestionarului vecinilor sau coproprietarilor autentificată notarial (după caz),
6. Avizul Centrului de Medicină Preventivă, avizul Departamentului de Pompieri și Salvatori, avizul Ecologic (după caz),
7. Hotarele terenului repartizat (liniile roșii), pe suport topografic (1:500),
8. Copia contractului de antreprită (firma care efectuează lucrări de construcții),
9. Certificat de atestare – Diriginte de șantier,
10. Certificat de atestare – Responsabil tehnic,
11. Autorizație de desființare (după caz),
12. Proiectul de execuție (inclusiv costul estimativ al obiectului), elaborat, avizat, verificat și aprobat în modul stabilit, în două exemplare, un exemplar pentru primăria Colonița, al doilea exemplar va fi ștampilat “vizat spre neschimbare” și restituit în momentul eliberării Autorizației pentru Construcție,
13.După caz și alte documente (în baza Hotărîrii Guvernului nr 360 din 18.04.1997).

Biroul de Arhitectură și Urbanism a satului Colonița.
Adresă: Primăria Colonița, biroul 1, strada Ștefan cel Mare 3.
Zi de primire: miercuri.
Telefon: 57-91-30