Primăria satului Colonița adice la cunoștința locuitorilor satului lista actelor necesare pentru solicitarea Certificatului de Urbanism pentru proiectare:
1. Documentul de confirmă dreptul asupra imobilelor (teren-T, construcție-C, încăpere-Î, după caz),
2. Extras din Registrul Bunurilor Imobile eliberat de oficiul Cadastral Teritorial Chiținău (după caz),
3. Documente de proviniență a imobilelor (decizia de atribuire a terenului, titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren, contract de vînzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor legal, contract de arenda/locațiune, etc.)
4. Plan cadastral/geometric a terenului cu indicarea construcțiilor (dacă există), eliberat de OCT Chișinău,
5. Planul construcției/pașaportul tehnic eliberat de OCT Chișinău (după caz),
6. Planul topografic al terenului (serviciile geodezice),
7. Hotarele terenului repartizat (liniile roșii), pe suport topografic,
8. Proiect schiță a oviectului (blocuri locative și obiecte de menire socială/industrială avizat de Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei municipiului Chișinău),
9. Raport de expertiză tehnică a construcțiilor existente (dacă există) elaborat de expert tehnic licențiat str. Cosmonauților 9, Inspecșia de Stat în Construcții (pentru lucrările de reconstrucție, consolidare, resistematizare, modificare, extindere, reperație a construcțiilor și amenajărilor existente dacă lucrările prevăd intervenții în structura de rezistență și stabilitate a construcțiilor, încăperilor),
10. Acordul: 1) coproprietarilor în caz de proprietate comună, 2) vecinătăților – după caz, 3) locatarilor – bloc locativ,
11. Certificat de înregistrare a întreprinderii / buletin de identitate a solicitantului.

Biroul de Arhitectură și Urbanism a satului Colonița.
Adresă: Primăria Colonița, biroul 1, strada Ștefan cel Mare 3.
Zi de primire: miercuri.
Telefon: 57-91-30