Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău, pe 26 martie 2018 a DECIS:

Zaporojan Angela se recunoaște vinovată în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod Penal al RM, stabilindu-i pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 400 (patru sute) u.c., ce constituie 8000 (opt mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe termen de 4 (patru) ani.

În conformitate cu art. 64 alin. (31 ) Cod Penal al RM, condamnata este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 ore din momentul în care hotărârea devine executorie.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiție a RM în termen de 30 zile de la pronunțarea deciziei motivate.

Cauza dată a fost examinată în cadrul dosarului nr. 1a-1623/2017.

Sursa: Curtea de Apel Chișinău

Download (PDF, 64KB)