Reprezentantul  Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, Țurcanu Iancu, prin cerere scrisă către judecătoria Ciocana, a solicitat încetarea procesului civil, renunțînd la acțiune pe motiv că, primarul s. Colonita, prin dispoziția nr. 6-d din 13.02.2015 a abrogat dispoziția contestată nr. 96-d din 25.11.2014. Încheierea privind încetarea procesului în pricina civilă dată a fost pronunțată în data de 9 martie 2015.

Anterior, Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, a adresat cerere de chemare în judecată a Primăriei s. Colonita, mun. Chisinau, solicitînd anularea dispoziției primarului nr. 96-d din 25.11.2014 ,,Cu privire la rectificarea bugetului local al s. Colonita pentru a. 2014 din contul împrumutului primit de la bugetul municipal“.

Download (PDF, 143KB)

nu-vreau