PIMG_0312roiectul implementat de către primărie în privința amenajării luncii râului ridică tot mai multe întrebări.  Soluțiile oferite pentru situația luncii râului la moment agravează poziția proprietăților învecinate. Conceput și implementat cu grave lacune și deficiențe el pune locuitorii de pe malurile râulețului în fața unor pericole de inundare.  Toate aceste probleme au   început de la ignorarea efectivă a necesităților locuitorilor satului. Fără nici un fel de consultații publice, fără ascultarea părerilor oamenilor direct afectați, primăria s-a lansat dea dreptul într-o aventură care ar putea crea riscuri majore pentru zona preconizată amenajării.

Fără să fie executate anumite calcule și cercetări elementare (cu toate că pentru expertiza proiectului s-au alocat aproape 80 mii de lei din bugetul local), cu ignorarea unor analize și expertize de baza (specificate în legile RM) ca:

1. Expertiza geotehnică (fără ea nu se poate determina starea apelor freatice/subterane). Inițial s-a  introdus chiar un fals, descoperit la prima întrunire cu persoanele afectate de executarea proiectului (ca efect direct chiar în momentul de fata gospodăriile de pe malul râpei unde au fost făcute anumite lucrări au avut neplăcuta surpriză de a a descoperi ape în beciurile și subsolurile caselor) ;

2. Analiza hidrologică (fără ea nu se poate calcula debitul apelor din zona menționată);

3. Expertiza hidrotehnică (determină capacitatea construcțiilor de a face față debitului de apă preconizat);

4. Evaluarea impactului asupra mediului (influența lucrărilor asupra mediului, naturii si oamenilor din zona);

5. Topografia eronată (expirată)- a dus la violarea proprietății private;

primăria a demarat executarea lucrărilor. Această atitudine a primarului a adus cetățenii afectați la culmea disperării. Se lasă impresia că prioritar pentru administrația publică sunt valorificarea banilor publici și nu beneficiul localității. În urma acestei neglijențe criminale, expuși unor riscuri iminente ca inundații și ridicarea apelor freatice (care vor apărea după finisarea proiectului), oamenii simpli nu mai știu în care instante și-ar putea cauta dreptatea.

Amenințările din partea primarului și echipei acestuia la adresa persoanelor care se împotrivesc executării în forma actuală a acestui proiect lipsit de expertize și calcule necesare curg gârlă, situația devenind din ce în ce mai tensionată…Ce merită totuși Colonița pentru 4 milioane de lei?….