A V I Z !

Primăria satului Colonița se adresează insistent către toți locatarii din sectorul de 306 case ca, în termen de până duminică (3 martie 2013) să finiseze lucrările ce țin de conducta de apă, pentru ca, săptămâna viitoare să fie posibilă conectarea la apeduct.
În caz de neîndeplinire vor purta responsabilitate de consecințele ce vor avea loc.

Primăria

Informație expediată la data de 27.02.2013 în adresa www.colonita.eu de către primăria Colonița.