Cel mai important document financiar al satului – bugetul anual, a fost elaborat, examinat și aprobat în două lecturi cu o „greșeală” de 153,6 mii lei. Nici unul din cei trei contabili, nici primarul, nici cei 13 consilieri locali care au lucrat cu acest document nu au fost în stare să identifice o eroare de așa proporții. Greșeala a fost depistată de către Direcția Generală Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău care a expediat o scrisoare către primăria Colonița.

Bugetul satului pentru anul 2014 – elaborat netransparent și cu „mofturi” ale primarului18 ianuarie 2014

Explicația contabilului au fost că la grupa învățământ, și anume la grădiniță, suma dată de 153,6 mii lei (mijloace speciale) trebuia adăugată la suma de 1,749 mii lei (mijloace bugetare), pe când Glijin O., contabilul-șef al primăriei Colonița a scăzut-o. Soluția propusă a fost de a lua suma lipsă de la grupa gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe.

Primarul Zaporojan Angela nu a precizat care vor fi proiectele la care va renunța datorită mutării celor 153,6 mii lei de la grupa gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe. Asta în condițiile când la ședința anterioară a consiliului, a declarat că cele peste 340 mii lei sunt insuficiente pentru proiectele care vrea să le implementeze. La fel primarul nu a declarat nimic referitor la realizarea etapei următoare a planului Urbanistic General al Coloniței, pentru care fusese alocare 166 mii lei.

La o lună de la aprobare, bugetul satului Colonița pentru anul 2014 a fost modificat prin Decizia 1/1 în ședința Consiliului Sătesc Colonița din 22 ianuarie 2014.

Vezi video la temă:

[youtube]M2ld8qjj7IA[/youtube]

GlijinO