În data de 16 mai 2017, va avea loc prima ședință de judecată în dosarul contravențional contra primarului Zaporojan Angela privind neexecutarea hotarîrii instanței de judecată. Ședința va avea loc la Curtea de Apel Chișinău, orele 10:00, în sala nr. 4.

Dosarul cu numărul 02-4r-9710-04052017 a fost înregistrat la Curtea de Apel Chișinău în data de 4 mai 2017.

Obiectul cauzei este articolul Articolul 318 al Codului Contravențional. Neexecutarea hotărîrii instanței de judecată:
    (1) Neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanței de judecată ori a documentului executoriu menționat la art. 11 lit. c) sau d) din Codul de executare se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale.
    (2) Neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executare de către o persoană cu funcție de răspundere a documentelor indicate la alin. (1) ori împiedicarea executării acestora se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale.

Sursă: Curtea de Apel Chișinău