apabaniÎn 10 luni a anului curent, pentru apă și canalizare din bugetul public al satului Colonița au fost plătiți 118 837,06 lei, ceia ce reprezintă 5 175,83 m3 de apă. Este o suma prea mare, care depășește normele admisibile. Dar din păcate admiterea supra-cheltuielilor la apă și canalizare a devenit un lucru firesc pentru satul nostru, situație care nu se schimbă, sau nu se vrea a fi schimbată. Zilnic, pentru supraconsumul de apă se sunt aruncați în vânt cca. 100 lei din bugetul public al satului.

De acest serviciu achitat din bani publici beneficiază trei instituții publice din sat: primăria, grădinița și liceul. În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile pentru acest serviciu din anul 2010 până în luna octombrie curent. Pentru anii 2011 și 2012 au fost calculat și volumul de apă consumat. Media zilnică de utilizare a apei în instituțiile publice depășește normele în vigoare. Din datele financiare disponibile nu este clar dacă sumele achitate pentru serviciile de apă și canalizare acoperă integral consumul din anii respectivi, sau reprezintă datoriile achitate pentru anii precedenți. Cifrele pentru anul curent reprezintă doar sumele achitate, nu și datoriile existente la moment.

Primăria Colonița. În anul 2011, plata pentru pentru acest serviciu a scăzut de aproape 4 ori față de anul 2010 (de la 79 600 lei la peste 21 000 lei). Media consumului zilnic al apei în clădirea primăriei a depășit norma pentru instituțiile publice* de peste 20 ori. Cu toate că în anul 2012 s-a consumat de 2 ori mai puțin ca în anul precedent, oricum media zilnică de utilizare a apei depășește norma de peste 10 ori. Menționăm că în incinta primăriei Colonița funcționează doar toaleta cu lavoar, iar alte instalații sanitare nu sunt.

Grădinița, în ultimii doi ani este lider la consumul de apă. Dacă în anul 2010 a cheltuit aproape 54 mii lei, apoi în 2011 – 95 662,96 lei, iar în 10 luni ale anului curent – 70 110,21 lei. În anul trecut, zilnic se consumau cu 2,7 m3 mai mult decât prevăd normele**, iar anul curent cu 1 m3. Cu toate că au fost publicate un șir de materiale privitor la supraconsumul de apă la grădiniță, careva reacții majore ale Administrației Publice Locale urmate de reduceri mari a consumului de apă nu s-au înregistrat. Menționăm că pentru 1 copil, normele prevăd zilnic maxim 93 litri de apă, iar pentru un angajat 10 litri.

Banii Coloniței pe apa grădiniței, 31 octombrie 2011

Liceul, din lider la consumul de apă în 2010 (perioadă în care actualul primar era director) a devenit cea mai economă instituție, necătând la numărul mare de elevi și la bazinul de înot care funcționează din primăvara curentă. De la cheltuieli de 97 681 lei în anul 2010, a ajuns la 84 950,39 lei în anul trecut, iar pentru 10 luni curent au fost achitați doar 39 800 lei. În anul trecut, zilnic se consumau cu 12,7 m3 mai mult decât prevăd normativele***, iar anul curent cu 1,6 m3. O explicație în cazul liceului ar fi consumul de apă la bazinul liceului, care a fost inaugurat în luna februarie curent.

Amintim că în în campania electorală, actualul primar a declarat următoarele „Înainte de-a da un verdict referitor la eficientizarea utilizării serviciilor comunale trebuie de verificat conform notelor metodologice privind elaborarea proiectelor bugetelor UAT costul mediu posibil asigurat de la bugetul municipal pentru întreținerea unui copil în aceste instituții (liceu, grădinița  și dacă acestea sunt în norma e bine, dar dacă sunt depășite cheltuielile, vor fi determinate cauzele și vor fi lichidate lacunele, (ATENȚIE!) ca în cazul grădiniței din sat”.

Tariful la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă pentru instituțiile bugetare este de 12,70 lei/m3 și canalizare – 10,26 lei/m3, conform Deciziei 8/11 din 15.09.09 Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate, furnizate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.
Normele consumului de apă pentru clădirile de trai și publice sunt stipulate în Regulamentul igienic – Cerințe privind proiectarea, construcția și exploatarea apeductelor de apă potabilă, nr. 06.6.3.16 din 31 octombrie 1995, Aprobat de către Ministerul Sănătății al RM.
* Normele consumului de apă pentru instituțiile publice: 12 litri/zi/persoană x 12 persoane = 144 litri/zi. Număr de zile lucrătoare – 23 zile/lună. Anul 2011 – 12 luni, anul 2012 – 10 luni.
** Normele consumului de apă pentru școli medii de cultură generală: 93 litri/zi/copil x 144 copii = 13 392 litri/zi; 10 litri/zi x 31 angajați = 310 litri/zi, TOTAL = 13 702 litri/zi. Număr de zile lucrătoare – 23 zile/lună. Anul 2011 – 11 luni. Anul 2012 – 9 luni.
*** Normele consumului de apă pentru școli medii de cultură generală: 10 litri/zi/elev x 516 (440 elevi + 76 angajați) = 13 125 litri/zi. Număr de zile lucrătoare – 23 zile/lună. Anul 2011 – 9 luni. Anul 2012 – 7 luni.