Începând cu ianuarie 2013, toate instituțiile de învățământ primar și secundar general vor obține autonomie financiară, iar statul va aloca surse bugetare după o nouă metodologie.  Noua formulă vizează trecerea de la sistemul de finanțare în baza articolelor de cheltuieli la finanțarea „per elev”.

Timpul.md: Ce reprezintă noua formulă de finanțare a școlilor?

Observând numărul mare de copii de vârsta preșcolară (peste 300 copii) care sunt nevoiți să frecventeze grădinițele din oraș din cauza capacității insuficiente a celei locale (doar 140 locuri)  a fost propusă încă în 2011 inițiativa de creare a  claselor pregătitoare în cadrul liceului „Gh. Ghimpu” din Colonița.

125 de locuri noi în gradinița prin crearea claselor pregătitoare! 3 noiembrie 2011

În urma estimărilor aceasta ar fi oferit posibilitatea încadrării până la 125 de copii preșcolari în cadrul liceului, ce ar fi atras fonduri suplimentare pentru acesta. Totodată ar fi eliberat la prima etapă 50 de locuri în grădiniță, urmând ca la etapa următoare să eliberate și restul.

La finele anului 2011, autorii propunerii au efectuat o vizita de lucru în cadrul liceului din sat, undea au discutat cu administrația posibilitatea identificării spațiilor și amenajării claselor pregătitoare. După care, în cadrul ședinței comisiei buget și finanțe din a Consiliului Sătesc Colonița au fost prezentate calcule privind estimative privind costurile amenajării claselor respective, precum și schema tehnică de amplasare a paturilor în sălile de dormit pentru copii (vezi imaginile de mai jos).

Cu toate ca deciziile necesare au fost adoptate, și banii au fost alocați pentru acest scop în bugetul local, clasele pregătitoare na au mai apărut. Din discuțiile cu unii consilieri locali, am fost informați că suma de peste 100 mii lei destinată acestui proiect a fost divizată pe instituții (liceu și grădiniță) și inclusă în liniile de buget existente. Suma cea mai mare de bani a fost inclusă în bugetul grădiniței din localitate, care „s-a grăbit” să-i cheltuie pentru alte nevoi – achiziționarea de perne noi, informații obținute din surse demne de încredere. Directoare liceului ne-a declarat ca în bugetul instituției pentru 2012 nu au fost prevăzute bani în plus față de bugetul pentru 2011.

Astfel că în luna luna mai 2012, administrația liceului, printr-o notă informativă în adresa primăriei satului Colonița, solicita suma de 131 mii lei pentru organizarea și desfășurarea activității a 2 grupe pregătitoare (vezi imaginile de mai jos). Solicitare care nu a fost satisfăcută nici până la data de azi.

În concluzie avem:

  • Utilizarea ineficientă a fondurilor din bugetul local și proasta elaborare a bugetului. Din “contul” proiectelor strategice se acoperă pe parcurs nevoile curente;
  • În continuare copii preșcolari sunt nevoiți să frecventeze grădinițele din oraș, cu toate inconvenientele de rigoare;
  • Va mai investi APL Colonița în crearea claselor pregătitoare în situația cînd din 2013 liceul va trece în gestiunea Direcției Învățămînt municipale? (Decizia nr. 7/10 din 30 octombrie 2012)