Cum se acumulează și cum se cheltuie banul public din satul Colonița? Este una din întrebările care ar interesa orice locuitor al satului.

Pe cît de dorite sunt aceste informații, pe atât de ne-public Administrația Publică Locală le administrează.

Pagina web www.colonita.eu, face publice în premieră, veniturile și cheltuielile detaliate ale primăriei Colonița pentru perioada decembrie 2010 – octombrie 2012. Documentele de mai jos reprezintă date financiare, structurate detaliat pe linii de buget. Oferă informații despre bugetul aprobat și precizat, precum și despre executarea bugetului pe perioadele indicate.

Concluzia generală care poate fi trasă este că BANI SUNT, dar sunt valorificați ineficient și incomplet. Apelăm la aleșii locali și în special la membrii comisiei buget, finanțe, economie și reforme de a analiza minuțios documentele de mai jos și de a elabora și aproba un buget realist pentru anul ce vine 2013, în care să se regăsească suportul financiar pentru propunerile și doleanțele locuitorilor satului.

2012: Cheltuit în 10 luni 73,7%. 31 ianuarie, Trimestrul I, Trimestrul II, Trimestrul III, 31 octombrie.

2011: Cheltuit 89%. 31 ianuarieTrimestrul I, Trimestrul II, Trimestrul IIITrimestrul IV

2010: Cheltuit 86,2%. Trimestrul IV

Sursa: Ministerul Finanțelor, Trezoreria Teritoriala Chișinău – bugetul municipiului